مشاورین املاک یاوری | yavari,yavari8400,8400,yavari real estate,house,melk,amlak,house yavari,zamin,ground,rahn,Mortgages,home,Rent,amlak yavari 8400,amlak yavari,املاک یاوری,مشاورین املاک ,یاوری,مشاورین املاک یاوری8400,ملک ,املاک یاوری,خانه ,خرید خانه دریزد,خرید زمین در یزد,خرید ملک در یزد,خرید مسکن در یزد,فروش خانه در یزد,سپردن ملک,رهن واجاره در یزد,اجاره مبله در یزد,خانه مبله در یزد,فروش زمین در یزد,اجاره خانه,فروش خانه در یزد,سپردن زمین در یزد,زمین,مالک,یاوری84,مشاورین,منزل,منزل فروشی,املاک برتر,مالک,ملوک,قیمت خانه,رهن واجاره

  • با حیوانات مهربان باشید.
  • اسم املاک یاوری به یاوری8400 تغییر پیدا کرد

جستجو با شناسه

نوع ملک
شناسه ملک

آمارسایت

خانه ای  به متراژ175مترواقع در يزد-يزد-میدان امام علی ، خیابان پارسیان ،
به قیمت کارشناسی 420,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000411

خانه ای  به متراژ120مترواقع در يزد-يزد-آزادشهر ، بین فلکه اول و دوم کوچه دکتر طباطبا ئی ،
به قیمت کارشناسی 190,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000408

خانه ای  به متراژ133مترواقع در يزد-يزد-بلوار شهید عابدی کوچه شهید طالعی،
به قیمت کارشناسی 274,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000409

خانه ای  به متراژ200مترواقع در يزد-يزد-آزاد شهر فلکه پنجم ،
به قیمت کارشناسی 540,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000406

خانه ای  به متراژ270مترواقع در يزد-يزد-خیابان مهطری، کوچه مسجد مهدیه، کوچه دوم سمت چپ،
به قیمت کارشناسی 400,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000376

خانه ای  به متراژ121مترواقع در يزد-يزد-بلوار آزادگان ،
به قیمت کارشناسی 162,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000405

خانه ای  به متراژ185مترواقع در يزد-يزد-بلوار پاکنژاد، کوچه زیتون،
به قیمت کارشناسی 550,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000404

خانه ای  به متراژ124مترواقع در يزد-يزد-بلوار صدوقی ، کوچه انقلاب ،
به قیمت کارشناسی 240,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000402

خانه ای  به متراژ235مترواقع در يزد-يزد-بلوار باهنر ، خیابان آذریزدی،کوچه 27
به قیمت کارشناسی 700,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000400

خانه ای  به متراژ150مترواقع در يزد-يزد-بلوار طالقانی، کوچه بانک صادرات،
به قیمت کارشناسی 350,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000397

خانه ای  به متراژ230مترواقع در يزد-يزد-دروازه قرآن ، شهرک سپاه،خیابان گلبهار،
به قیمت کارشناسی 340,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000398

خانه ای  به متراژ100مترواقع در يزد-يزد-بلوار باهنر، خیابان آ ذریزدی ،
به قیمت کارشناسی 260تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000399

خانه ای  به متراژ360مترواقع در يزد-يزد-بلوار دانشجو . کوچه 49
به قیمت کارشناسی 754,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000394

خانه ای  به متراژ200مترواقع در يزد-يزد-شهرک رزمندگان، بلوار سعادت 0تعویض پلاک0
به قیمت کارشناسی 540,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000388

خانه ای  به متراژ210مترواقع در يزد-يزد-بلوار شهید عابدیی، کوچه صاحب الزمان ، یا تاکسی تلفنی آزادگان ،
به قیمت کارشناسی 540,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000386

خانه ای  به متراژ182مترواقع در يزد-يزد-بلوار باهنر ، خیابان آذریزدی،
به قیمت کارشناسی 480,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000384

خانه ای  به متراژ132مترواقع در يزد-يزد- میدان امام علی ،بلوار خامنه ای ،
به قیمت کارشناسی 280,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000383

خانه ای  به متراژ220مترواقع در يزد-يزد-میدان امام علی . پشت ورزشگاه شهید نصیری
به قیمت کارشناسی 620,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000381

خانه ای  به متراژ360مترواقع در يزد-يزد- شاهدیه ، نصرت آباد ، بلوار کشاورز،
به قیمت کارشناسی 350,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000379

خانه ای  به متراژ170مترواقع در يزد-يزد-میدان امام علی .خیابان پارسائیان
به قیمت کارشناسی 440,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000377

خانه ای  به متراژ174مترواقع در يزد-يزد-،میدان امام علی ،خیابان پارسیان،
به قیمت کارشناسی 400,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000375

خانه ای  به متراژ125مترواقع در يزد-يزد-بلوار عابدی .کوچه صاحب الزمان
به قیمت کارشناسی 320,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000373

خانه ای  به متراژ175مترواقع در يزد-يزد-بلوار باهنر ، خیابان آ ذریزدی،
به قیمت کارشناسی 640,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000372

خانه ای  به متراژ160مترواقع در يزد-يزد-بلوار صدوقی ، خیابان عابدیی ،
به قیمت کارشناسی 380,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000371

خانه ای  به متراژ140مترواقع در يزد-يزد-میدان همافر، خیابان شفق ،
به قیمت کارشناسی 278,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000370

خانه ای  به متراژ130مترواقع در يزد-يزد-همافر ، خیابان خلیل حسن بیگی ، کوچه عکاسی ،
به قیمت کارشناسی 225,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000369

خانه ای  به متراژ181مترواقع در يزد-يزد-بلوار جمهوری ، کوچه شاداب ،
به قیمت کارشناسی 525,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000363

خانه ای  به متراژ236مترواقع در يزد-يزد-بلوار باهنر ، کوچه مسلم ابن عقیل ،
به قیمت کارشناسی 520,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000357

خانه ای  به متراژ182مترواقع در يزد-يزد-خیابان آذریزدی ،کوچه شش منجی ،
به قیمت کارشناسی 600,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000359

خانه ای  به متراژ663مترواقع در يزد-يزد-بلوار امام ،جعفر صادق
به قیمت کارشناسی 1,250,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000361

خانه ای  به متراژ134مترواقع در يزد-يزد-بلوار آزادگان ، خیابان کارتن سازی ،
به قیمت کارشناسی 170,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000353

خانه ای  به متراژ210مترواقع در يزد-يزد-میدان امام دحسین ، بلوار شهید بهشتی ،
به قیمت کارشناسی 720,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000350

خانه ای  به متراژ130مترواقع در يزد-يزد-ایرانشهر، کوچه مسجد رضا ،
به قیمت کارشناسی 300,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000346

خانه ای  به متراژ120مترواقع در يزد-يزد-بلوار مدرس ، خیابان امام رضا ،
به قیمت کارشناسی 290,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000347

خانه ای  به متراژ130مترواقع در يزد-يزد-بلوار باهنر ، خیابان آذریزدی ،
به قیمت کارشناسی 414,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000348

خانه ای  به متراژ143مترواقع در يزد-يزد-بلوار باهنر، خیابان آذریزدی ،
به قیمت کارشناسی 360,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000343

خانه ای  به متراژ130مترواقع در يزد-يزد-بلوار باهنر ، خیابان آذریزدی،
به قیمت کارشناسی 400,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000344

خانه ای  به متراژ100مترواقع در يزد-يزد-میدان امام ،پشت معاینه فنی،
به قیمت کارشناسی 230,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000340

خانه ای  به متراژ101مترواقع در يزد-يزد-بلوار آزادگان ، خیابان کارتن سازی،
به قیمت کارشناسی 350,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:250069

خانه ای  به متراژ400مترواقع در يزد-يزد-بلوار پاکنژاد،سه راه آبنما ، کوچه تاکسیرانی،
به قیمت کارشناسی 1,190,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000339

خانه ای  به متراژ104مترواقع در يزد-يزد-میدان امام علی ، خیابان پارسیان
به قیمت کارشناسی 305,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000334

خانه ای  به متراژ354مترواقع در يزد-يزد-جاده خضر آباد،بریدگی اول
به قیمت کارشناسی 394,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000331

خانه ای  به متراژ213مترواقع در يزد-يزد-بلوار منتظر قائم، کوچه گلشن،
به قیمت کارشناسی 320,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000326

خانه ای  به متراژ141مترواقع در يزد-يزد-امام شهر،خیابان فرهنگ، کوچه یازده،
به قیمت کارشناسی 281,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000323

خانه ای  به متراژ133مترواقع در يزد-يزد-میدان همافر خیابان ایمان ، خیابان ارسلان ،
به قیمت کارشناسی 306,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000321

خانه ای  به متراژ118مترواقع در يزد-يزد-بلوار امام زاده جعفر،خیابان مصلا
به قیمت کارشناسی 85,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000320

خانه ای  به متراژ241مترواقع در يزد-يزد-بلوار باهنر، خیابان آذریزدی،
به قیمت کارشناسی 420,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000319

خانه ای  به متراژ120مترواقع در يزد-يزد-بلوار پاکنژاد،کوچه زیتون،
به قیمت کارشناسی 410,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000316

خانه ای  به متراژ217مترواقع در يزد-يزد-بلوار کوثر،بن بست یاس،
به قیمت کارشناسی 577,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000314

خانه ای  به متراژ100مترواقع در يزد-يزد-بلوار دشتی،چهارراه امیرالمومنین،بلوار احمد دشتی
به قیمت کارشناسی 270,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000313

خانه ای  به متراژ134مترواقع در يزد-يزد-بلوار عابدی، کوچه زیتون،
به قیمت کارشناسی 392,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000304

خانه ای  به متراژ106مترواقع در يزد-يزد-بلوار باهنر،کوچه 20
به قیمت کارشناسی 185,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000306

خانه ای  به متراژ155مترواقع در يزد-يزد-بلوار شهید عابدی،کوچه 26
به قیمت کارشناسی 350,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000311

خانه ای  به متراژ278مترواقع در يزد-يزد-بلوار صدوقی بعد از خیابان،خلیل حسن بیگی،
به قیمت کارشناسی 550,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000303

خانه ای  به متراژ125مترواقع در يزد-يزد-بلوار امام جعفر صادق،
به قیمت کارشناسی 250,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000302

خانه ای  به متراژ110مترواقع در يزد-يزد-بلوار پاسداران،کوچه پنجاه
به قیمت کارشناسی 200,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000300

خانه ای  به متراژ207مترواقع در يزد-يزد-میدان همافر،خیابان ایمان،
به قیمت کارشناسی 630,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000297

خانه ای  به متراژ235مترواقع در يزد-يزد-بلوار دانشجو،خیابان دکتر مسعود،
به قیمت کارشناسی 480,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000298

خانه ای  به متراژ220مترواقع در يزد-يزد-میدان همافر،خیابان شفق
به قیمت کارشناسی 500,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000293

خانه ای  به متراژ170مترواقع در يزد-يزد-بلوار باهنر،خیابان آذریزدی،
به قیمت کارشناسی 400,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000290

خانه ای  به متراژ126مترواقع در يزد-يزد-آزادشهر،کوچه مخابرات،کوچه هفتم جمهوری،
به قیمت کارشناسی 170,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000286

خانه ای  به متراژ143مترواقع در يزد-يزد-بلوار باهنر،خیابان آذریزدی،
به قیمت کارشناسی 380,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000287

خانه ای  به متراژ170مترواقع در يزد-يزد-بلوار باهنر،خیابان آذریزدی
به قیمت کارشناسی 420,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000284

خانه ای  به متراژ142مترواقع در يزد-يزد-بلوار باهنر،خیابان آذریزدی
به قیمت کارشناسی 450,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000283

خانه ای  به متراژ376مترواقع در يزد-يزد-بلوار باهنر،کوچه ولیعصر،
به قیمت کارشناسی 1,040,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000282

خانه ای  به متراژ156مترواقع در يزد-يزد-بلوار باهنر،خیابان آذریزدی،
به قیمت کارشناسی 510,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000280

خانه ای  به متراژ134مترواقع در يزد-يزد-خیابان آذریزدی،
به قیمت کارشناسی 275,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000277

خانه ای  به متراژ190مترواقع در يزد-يزد-خیابان آذریزدی ،فرعی 10
به قیمت کارشناسی 650,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000273

خانه ای  به متراژ150مترواقع در يزد-يزد-خیابان آذریزدی ، کوچه 28
به قیمت کارشناسی 450,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000271

خانه ای  به متراژ192مترواقع در يزد-يزد-خیابان آذریزدی ،کوچه 6منجی
به قیمت کارشناسی 630,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000266

خانه ای  به متراژ226مترواقع در يزد-يزد-آزاد شهر،20متری حسن عسگری
به قیمت کارشناسی 240,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000265

خانه ای  به متراژ169مترواقع در يزد-يزد-بلوار پاکنژاد،نبش سه راه آبنما،
به قیمت کارشناسی 392,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000264

خانه ای  به متراژ139مترواقع در يزد-يزد-بلوار فرودگاه،کوچه36
به قیمت کارشناسی 240,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000261

خانه ای  به متراژ118مترواقع در يزد-يزد-خیابان آذریزدی،کوچه26
به قیمت کارشناسی 250,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000186

خانه ای  به متراژ126مترواقع در يزد-يزد-امام شهر،فلکه آرمان،
به قیمت کارشناسی 120,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000155

خانه ای  به متراژ112مترواقع در يزد-يزد-قاسم آباد،خیابان طلوع
به قیمت کارشناسی 280,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:200085

خانه ای  به متراژ200مترواقع در يزد-يزد-چاه شهردار،حسین آباد ریسمانی
به قیمت کارشناسی 290,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:200087

خانه ای  به متراژ185مترواقع در يزد-يزد-بلوارجمهوری،خیابان وکیل،کوچه یاسمن
به قیمت کارشناسی 500,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:200082

خانه ای  به متراژ220مترواقع در يزد-يزد-بلوار شهید عابدی،کوچه باران
به قیمت کارشناسی 550,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:200074

خانه ای  به متراژ126مترواقع در يزد-يزد-خیابان آذریزدی،فرعی10
به قیمت کارشناسی 370,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:200061

خانه ای  به متراژ114مترواقع در يزد-يزد-خیابان آذریزدی،کوچه34
به قیمت کارشناسی 237,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:200058

خانه ای  به متراژ165مترواقع در يزد-يزد-قاسم آباد،خیابان فروغ،کوچه13فروغ
به قیمت کارشناسی 436,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:200055

خانه ای  به متراژ115مترواقع در يزد-يزد-بلوار صدوقی ، کوچه مسجد اولیا
به قیمت کارشناسی 400,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:200036

خانه ای  به متراژ120مترواقع در يزد-يزد-بلوار منتظر قائم،کوچه آپارتمان باران
به قیمت کارشناسی 300,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:200034

خانه ای  به متراژ130مترواقع در يزد-يزد-خیابان آذریزدی،کوچه18
به قیمت کارشناسی 425,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:200006

خانه ای  به متراژ250مترواقع در يزد-يزد-خیابان آذر یزدی ،فرعی 17
به قیمت کارشناسی 630,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000252

خانه ای  به متراژ130مترواقع در يزد-يزد-شهرک گلستان محمد آباد
به قیمت کارشناسی 90,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000253

خانه ای  به متراژ241مترواقع در يزد-يزد-بلوار آزادگان ،کوچه 27
به قیمت کارشناسی 250,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000251

خانه ای  به متراژ150مترواقع در يزد-يزد-خیابان آذریزدی ،کوچه 29بهاران
به قیمت کارشناسی 415,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000255

خانه ای  به متراژ220مترواقع در يزد-يزد-خیابان آذر یزدی ،کوچه روبروی آموزشگاه ناصری
به قیمت کارشناسی 420,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000242

خانه ای  به متراژ148مترواقع در يزد-يزد-خیابان انقلاب ،بلوار مشیر
به قیمت کارشناسی 250,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000244

خانه ای  به متراژ205مترواقع در يزد-يزد-بلوار خامنه ای ،میدان دانش آموز ،خیابان حافظ
به قیمت کارشناسی 700,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000181

خانه ای  به متراژ140مترواقع در يزد-يزد-بلوار شهید بهشتی ،کوچه سوم
به قیمت کارشناسی 400,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000256

خانه ای  به متراژ180مترواقع در يزد-يزد-بلوار جمهوری ، کوچه شاداب
به قیمت کارشناسی 750,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000236

خانه ای  به متراژ80مترواقع در يزد-يزد-بلوار خامنه ای، خامنه ای40
به قیمت کارشناسی 213,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000230

خانه ای  به متراژ328مترواقع در يزد-يزد-امام شهر.بلوار امام حسین،خیابان یاسر
به قیمت کارشناسی 370,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000228

خانه ای  به متراژ223مترواقع در يزد-يزد-بلوار دانشجو،کوچه49
به قیمت کارشناسی 650,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000235

خانه ای  به متراژ122مترواقع در يزد-يزد-قاسم آباد،خیابان افق
به قیمت کارشناسی 210,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000226

خانه ای  به متراژ176مترواقع در يزد-يزد-آذریزدی، انتهای کوچه گلها
به قیمت کارشناسی 664,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000225

خانه ای  به متراژ217مترواقع در يزد-يزد-بلوار کوثر، بن بست یاس
به قیمت کارشناسی 580,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000222

خانه ای  به متراژ306مترواقع در يزد-يزد-بلوارشهیدعابدی کوچه زیتون
به قیمت کارشناسی 570,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000206

خانه ای  به متراژ154مترواقع در يزد-يزد-میدان همافر، خیابان شفق، کوچه10
به قیمت کارشناسی 345,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000212

خانه ای نیمه ساز به متراژ200مترواقع در يزد-يزد-بلوارمدرس، میدان آبنما، تقاطع ولایت شرقی
به قیمت کارشناسی 280,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000204

خانه ای  به متراژ117مترواقع در يزد-يزد-کوچه سنگ بری فتوحی، کوچه 9قائم
به قیمت کارشناسی 260,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000202

خانه ای  به متراژ157مترواقع در يزد-يزد-بلوار آزادگان،کوچه31.....
به قیمت کارشناسی 290,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000168

خانه ای  به متراژ168مترواقع در يزد-يزد-خیابان آذریزدی،کوچه مسجد اولیا،بعد از عکاسی نجمه....
به قیمت کارشناسی 300,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000187

خانه ای  به متراژ105مترواقع در يزد-يزد-آزادشهر،20متری قائم مقام فراهانی،بن بست15،....
به قیمت کارشناسی 157,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000165

خانه ای  به متراژ203مترواقع در يزد-يزد-خیابان شهیدعابدی،کوچه باران....
به قیمت کارشناسی 520,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000164

خانه ای  به متراژ319مترواقع در يزد-يزد-آذریزدی،کوچه پردیس، بن بست اول....
به قیمت کارشناسی 880,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000162

خانه ای  به متراژ117مترواقع در يزد-يزد-بلوارعلامه جعفری،خیابان گلدشت،
به قیمت کارشناسی 220,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000158

خانه ای  به متراژ210مترواقع در يزد-يزد-بلوار آزادگان،کوچه15
به قیمت کارشناسی 250,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000178

خانه ای  به متراژ155مترواقع در يزد-يزد-بلوار امام جعفر صادق،کوچه شهید عظیمی.
به قیمت کارشناسی 280,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000176

خانه ای  به متراژ150مترواقع در يزد-يزد-خیابان آذریزدی،کوچه29
به قیمت کارشناسی 520,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000174

خانه ای  به متراژ119مترواقع در يزد-يزد-خیابان عابدی،کوچه21زیتون،
به قیمت کارشناسی 330,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000173

خانه ای  به متراژ209مترواقع در يزد-يزد-بلوار باهنر،بعداز آذریزدی،بن بست شهید نجاریان،
به قیمت کارشناسی 450,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000185

خانه ای  به متراژ90مترواقع در يزد-يزد-بلوار باهنر،جنب مدرسه بهرام ایزدی،،،،،،
به قیمت کارشناسی 280,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000170

خانه ای  به متراژ265مترواقع در يزد-يزد-خیابان آذریزدی بن بست14
به قیمت کارشناسی 600,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000171

خانه ای  به متراژ130مترواقع در يزد-يزد-بلوار خامنه ای خیابان توحید اولین بریدگی سمت چپ
به قیمت کارشناسی 300,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000146

خانه ای  به متراژ250مترواقع در يزد-يزد-میدان امام حسین کوچه جلوه چهارراه سمت راست
به قیمت کارشناسی 500,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000143

خانه ای  به متراژ200مترواقع در يزد-يزد-بلوار ازادگان ازادگان 72 فرعی اول سمت راست
به قیمت کارشناسی 185,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000144

خانه ای  به متراژ180مترواقع در يزد-يزد-بلوار جمهوری کوچه شاداب زمینهای اداره برق شمیم
به قیمت کارشناسی 750,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000138

خانه ای  به متراژ220مترواقع در يزد-يزد-بلوار باهنر، خیابان آذریزدی، .....
به قیمت کارشناسی 630,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:200046

خانه ای  به متراژ196مترواقع در يزد-يزد-آزادشهر- خیابان مسجد بتول
به قیمت کارشناسی 190,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000135

خانه ای  به متراژ140مترواقع در يزد-يزد-بلوار باهنر- اواسط خیابان آذریزدی- سمت چپ
به قیمت کارشناسی 450,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000128

خانه ای  به متراژ140مترواقع در يزد-يزد-آذر یزدی- کوچه 29
به قیمت کارشناسی 450,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:200075

خانه ای  به متراژ265مترواقع در يزد-يزد-امامشهر- بلوار رسالت
به قیمت کارشناسی 400,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000127

خانه ای  به متراژ155مترواقع در يزد-يزد-امام شهر، شهرک دانشگاه، خیابان شریف
به قیمت کارشناسی 350,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:200080

خانه ای  به متراژ380مترواقع در يزد-يزد-خیابان امام- کوچه پاکنژ اد
به قیمت کارشناسی 280,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000125

خانه ای  به متراژ141مترواقع در يزد-يزد-بلوار باهنر، خیابان آذریزدی
به قیمت کارشناسی 350,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:200017

خانه ای  به متراژ191مترواقع در يزد-يزد-بلوار باهنر، خیابان آذریزدی، ....
به قیمت کارشناسی 400,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:200018

خانه ای  به متراژ100مترواقع در يزد-يزد-میدان ابوالفضل، خیرآباد ، بلوار جوکار
به قیمت کارشناسی 200,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:200022

خانه ای  به متراژ461مترواقع در يزد-يزد-خیابان کاشانی ،خیابان حافظ
به قیمت کارشناسی 1,200,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:200024

خانه ای  به متراژ168مترواقع در يزد-يزد-میدان همافر، بلوار آزادگان، روبه روی سه راه آزادشهر
به قیمت کارشناسی 400,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:200028

خانه ای نیمه ساز به متراژ134مترواقع در يزد-يزد-بلوار باهنر، خیابان آذریزدی
به قیمت کارشناسی 307,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:200029

خانه ای  به متراژ187مترواقع در يزد-يزد-بلوار باهنر، خیابان آذریزدی، ......
به قیمت کارشناسی 450,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:200043

خانه ای  به متراژ118مترواقع در يزد-يزد-بلوار باهنر، خیابان آذریزدی، ...
به قیمت کارشناسی 405,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:200062

خانه ای  به متراژ170مترواقع در يزد-يزد-میدان مدرسی-خیابان هجرت
به قیمت کارشناسی 470,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000121

خانه ای  به متراژ270مترواقع در يزد-يزد-خیابان آذریزدی- بن بست14
به قیمت کارشناسی 400,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000120

خانه ای  به متراژ160مترواقع در يزد-يزد-خیابان آذریزدی- کوچه گلها
به قیمت کارشناسی 470,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000118

خانه ای  به متراژ114مترواقع در يزد-يزد-میدان همافر- کوچه همیشه بهار
به قیمت کارشناسی 293,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:200033

خانه ای  به متراژ170مترواقع در يزد-يزد-بلوار خامنه ای،خیابان توحید
به قیمت کارشناسی 360,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000110

خانه ای  به متراژ155مترواقع در يزد-يزد-خیابان آذریزدی کوچه34
به قیمت کارشناسی 300,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000108

خانه ای  به متراژ203مترواقع در يزد-يزد-میدان همافر چهار راه باقریه
به قیمت کارشناسی 250,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000100

خانه ای نیمه ساز به متراژ84مترواقع در يزد-يزد-بلوار خامنه ای کوچه مصالح فروشی
به قیمت کارشناسی 160,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:200093

خانه ای نیمه ساز به متراژ140مترواقع در يزد-يزد-بلوار فرودگاه، ....
به قیمت کارشناسی 160,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:200065

خانه ای  به متراژ200مترواقع در يزد-يزد-بلوار جمهوری، .....
به قیمت کارشناسی 524,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:200066

خانه ای  به متراژ220مترواقع در يزد-يزد-بلوار باهنر، خیابان آذریزدی، ....
به قیمت کارشناسی 530,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:200049