مشاورین املاک یاوری | yavari,yavari8400,8400,yavari real estate,house,melk,amlak,house yavari,zamin,ground,rahn,Mortgages,home,Rent,amlak yavari 8400,amlak yavari,املاک یاوری,مشاورین املاک ,یاوری,مشاورین املاک یاوری8400,ملک ,املاک یاوری,خانه ,خرید خانه دریزد,خرید زمین در یزد,خرید ملک در یزد,خرید مسکن در یزد,فروش خانه در یزد,سپردن ملک,رهن واجاره در یزد,اجاره مبله در یزد,خانه مبله در یزد,فروش زمین در یزد,اجاره خانه,فروش خانه در یزد,سپردن زمین در یزد,زمین,مالک,یاوری84,مشاورین,منزل,منزل فروشی,املاک برتر,مالک,ملوک,قیمت خانه,رهن واجاره

  • telegram.me/amlakyavari8400melk
  • اسم املاک یاوری به یاوری8400 تغییر پیدا کرد

جستجو با شناسه

نوع ملک
شناسه ملک

آمارسایت

خانه ای  به متراژ230مترواقع در يزد-يزد-بلوار فلسطین ، بلوارنگارستان چهار،
به قیمت کارشناسی 1,200,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000366

خانه ای  به متراژ200مترواقع در يزد-يزد-بلوار پاکنژاد ، بعد از آبنما ،
به قیمت کارشناسی 750,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000358

خانه ای  به متراژ663مترواقع در يزد-يزد-بلوار امام ،جعفر صادق
به قیمت کارشناسی 1,250,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000361

خانه ای  به متراژ210مترواقع در يزد-يزد-میدان امام دحسین ، بلوار شهید بهشتی ،
به قیمت کارشناسی 720,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000350

خانه ای  به متراژ300مترواقع در يزد-يزد-بلوار منتظرقائم ،بعد از اداره برق ،
به قیمت کارشناسی 750,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000345

خانه ای  به متراژ400مترواقع در يزد-يزد-بلوار پاکنژاد،سه راه آبنما ، کوچه تاکسیرانی،
به قیمت کارشناسی 1,190,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000339

خانه ای  به متراژ220مترواقع در يزد-يزد-مهر آوران ،میدان توحید،
به قیمت کارشناسی 1,150,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000333

خانه ای  به متراژ180مترواقع در يزد-يزد-بلوار باهنر، خیابان آذریزدی ،
به قیمت کارشناسی 950,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000327

خانه ای  به متراژ260مترواقع در يزد-يزد-بلوار دانشجو،ابتدائی خیابان نعیم آباد،کوچه اولیا،
به قیمت کارشناسی 750,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000299

خانه ای  به متراژ376مترواقع در يزد-يزد-بلوار باهنر،کوچه ولیعصر،
به قیمت کارشناسی 1,040,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000282

خانه ای  به متراژ230مترواقع در يزد-يزد-میدان امام حسین،کوچه ترابی،
به قیمت کارشناسی 1,150,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000267

خانه ای  به متراژ210مترواقع در يزد-يزد-بلوار17شهریور،کو چه لاله
به قیمت کارشناسی 762,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000260

خانه ای  به متراژ204مترواقع در يزد-يزد-بلوارصدوقی،بلوار عابدی،
به قیمت کارشناسی 1,200,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000259

خانه ای  به متراژ232مترواقع در يزد-يزد-بلوار باهنر،کوچه نجاریان
به قیمت کارشناسی 750,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:200054

خانه ای  به متراژ240مترواقع در يزد-يزد-بلوار پاکنژاد ، نرسیده به میدان معلم ، کوچه همیار سیستم
به قیمت کارشناسی 750,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000237

خانه ای  به متراژ200مترواقع در يزد-يزد-بلوار منتظر قائم ،کوچه یکم
به قیمت کارشناسی 910,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000238

خانه ای  به متراژ180مترواقع در يزد-يزد-بلوار جمهوری ، کوچه شاداب
به قیمت کارشناسی 750,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000236

خانه ای  به متراژ270مترواقع در يزد-يزد-میدان امام حسین، کوچه جلوه
به قیمت کارشناسی 708,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000220

خانه ای  به متراژ464مترواقع در يزد-يزد-بلوار جمهوری، کوچه امین
به قیمت کارشناسی 1,300,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000216

خانه ای  به متراژ230مترواقع در يزد-يزد-بلوار 17شهریور
به قیمت کارشناسی 950,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000203

خانه ای نیمه ساز به متراژ300مترواقع در يزد-يزد-خیابان آذریزدی،کوچه17،
به قیمت کارشناسی 750,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000201

خانه ای  به متراژ565مترواقع در يزد-يزد-بلوار دانشجو،کوچه دکتر مسعود.....
به قیمت کارشناسی 1,200,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000188

خانه ای  به متراژ319مترواقع در يزد-يزد-آذریزدی،کوچه پردیس، بن بست اول....
به قیمت کارشناسی 880,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000162

خانه ای  به متراژ405مترواقع در يزد-يزد-بلوار باهنر
به قیمت کارشناسی 2,200,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000136

خانه ای  به متراژ180مترواقع در يزد-يزد-بلوار جمهوری کوچه شاداب زمینهای اداره برق شمیم
به قیمت کارشناسی 750,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000138

خانه ای  به متراژ287مترواقع در يزد-يزد-میدان باغ ملی، بلوار طالقانی، .....
به قیمت کارشناسی 850,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:200081

خانه ای  به متراژ500مترواقع در يزد-يزد-میدان باهنر، بلوار صدوقی،....
به قیمت کارشناسی 760,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:200076

خانه ای  به متراژ461مترواقع در يزد-يزد-خیابان کاشانی ،خیابان حافظ
به قیمت کارشناسی 1,200,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:200024

خانه ای  به متراژ270مترواقع در يزد-يزد-بلوار باهنر، خیابان آذریزدی،....
به قیمت کارشناسی 1,050,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:200030

خانه ای  به متراژ250مترواقع در يزد-يزد-بلوار دهه فجر جنب پل هوا یی
به قیمت کارشناسی 800,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000105

خانه ای  به متراژ700مترواقع در يزد-يزد-بلوار آزادگان، ....
به قیمت کارشناسی 850,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:200063

خانه ای  به متراژ252مترواقع در يزد-يزد-شهرک دانشگاه روبروی شهرداری منطقه3
به قیمت کارشناسی 1,000,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:200070

خانه ای  به متراژ230مترواقع در يزد-يزد-بلوار17شهریور نبش چهارراه عابدی
به قیمت کارشناسی 900,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000111

خانه ای نیمه ساز به متراژ 450مترواقع در يزد-يزد- خیابان کاشانی کوچه عارف
به قیمت کارشناسی 1,650,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000103