مشاورین املاک یاوری | yavari,yavari8400,8400,yavari real estate,house,melk,amlak,house yavari,zamin,ground,rahn,Mortgages,home,Rent,amlak yavari 8400,amlak yavari,املاک یاوری,مشاورین املاک ,یاوری,مشاورین املاک یاوری8400,ملک ,املاک یاوری,خانه ,خرید خانه دریزد,خرید زمین در یزد,خرید ملک در یزد,خرید مسکن در یزد,فروش خانه در یزد,سپردن ملک,رهن واجاره در یزد,اجاره مبله در یزد,خانه مبله در یزد,فروش زمین در یزد,اجاره خانه,فروش خانه در یزد,سپردن زمین در یزد,زمین,مالک,یاوری84,مشاورین,منزل,منزل فروشی,املاک برتر,مالک,ملوک,قیمت خانه,رهن واجاره

  • با توجه به نوسانات چند ماه اخیر شاید بعضی از ملکها تغییر قیمت داشته باشد .

جستجو با شناسه

نوع ملک
شناسه ملک

آمارسایت

سوله ای (طبقه:همکف)به متراژ3000مترواقع در يزد-يزد-میدان همافر ، اول خیابان ایمان ،
به قیمت رهن 100,000,000تومان به قیمت اجاره 18,000,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:350089

کارگاهی (طبقه:)به متراژ1300مترواقع در يزد-يزد-میدان امام حسین کوچه جلوه ،
به قیمت رهن 5,000,000تومان به قیمت اجاره 800,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:350088

سوله ای (طبقه:همکف)به متراژ420مترواقع در يزد-يزد-میدان امام حسین ،
به قیمت رهن 1,000,000تومان به قیمت اجاره 1,800,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:350070

سوله ای (طبقه:همکف)به متراژ160مترواقع در يزد-تفت-تفت ، شهرک صنعتی ،
به قیمت رهن 2,000,000تومان به قیمت اجاره 1,000,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:350060