مشاورین املاک یاوری | yavari,yavari8400,8400,yavari real estate,house,melk,amlak,house yavari,zamin,ground,rahn,Mortgages,home,Rent,amlak yavari 8400,amlak yavari,املاک یاوری,مشاورین املاک ,یاوری,مشاورین املاک یاوری8400,ملک ,املاک یاوری,خانه ,خرید خانه دریزد,خرید زمین در یزد,خرید ملک در یزد,خرید مسکن در یزد,فروش خانه در یزد,سپردن ملک,رهن واجاره در یزد,اجاره مبله در یزد,خانه مبله در یزد,فروش زمین در یزد,اجاره خانه,فروش خانه در یزد,سپردن زمین در یزد,زمین,مالک,یاوری84,مشاورین,منزل,منزل فروشی,املاک برتر,مالک,ملوک,قیمت خانه,رهن واجاره

  • telegram.me/amlakyavari8400melk
  • اسم املاک یاوری به یاوری8400 تغییر پیدا کرد

جستجو با شناسه

نوع ملک
شناسه ملک

آمارسایت

زمینی به متراژ60مترواقع در يزد-يزد-میدان مدرسی ،خیابان حجرت ،
به قیمت کارشناسی 120,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:150069

زمینی به متراژ75مترواقع در يزد-يزد-بلوار باهنر ، خیابان آذریزدی،
به قیمت کارشناسی 230,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:150068

زمینی به متراژ1130مترواقع در يزد-تفت-تفت ، سیف الدین نرسیده به پمپ بنزین،
به قیمت کارشناسی 230,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:150067

زمینی به متراژ27مترواقع در يزد-يزد-بلوار خامنه ای ، میدان دانش آموز،
به قیمت کارشناسی 243,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:150066

زمینی به متراژ67مترواقع در يزد-يزد-چهار راه مهدیه،
به قیمت کارشناسی 700,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:150065

زمینی به متراژ90مترواقع در يزد-يزد-میدان امام علی خیابان پارسائیان
به قیمت کارشناسی 135,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:150064

زمینی به متراژ360مترواقع در يزد-يزد-انتهای خیابان آذریزدی،خیابان استاد چیتی،
به قیمت کارشناسی 800,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:150063

زمینی به متراژ50مترواقع در يزد-يزد-بلوار باهنر،خیابان آذریزدی،
به قیمت کارشناسی 125,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:150062

زمینی به متراژ75مترواقع در يزد-يزد-بلوار فرودگاه،اسکان
به قیمت کارشناسی 50,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:250064

زمینی به متراژ105مترواقع در يزد-يزد-میدان ابوالفضل،جنب ریل قطار،
به قیمت کارشناسی 100,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:150061

زمینی به متراژ76مترواقع در يزد-يزد-انتهای، خیابان آذریزدی
به قیمت کارشناسی 200,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:150060

زمینی به متراژ145مترواقع در يزد-يزد-انتهایی خیابان آذریزدی،خیابان استاد چیتی
به قیمت کارشناسی 151,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:150059

زمینی به متراژ50مترواقع در يزد-يزد-بلوار باهنر،خیابان آذریزدی
به قیمت کارشناسی 100,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:150058

زمینی به متراژ416مترواقع در يزد-يزد-میدان امیر چخماق
به قیمت کارشناسی 5,300,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:150056

زمینی به متراژ264مترواقع در يزد-يزد-تفت سرده،خیابان ساحلی
به قیمت کارشناسی 264,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:250057

زمینی به متراژ55مترواقع در يزد-يزد-خیابان آذریزدی
به قیمت کارشناسی 132,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:250056

زمینی به متراژ50مترواقع در يزد-يزد-خیابان آذریزدی
به قیمت کارشناسی 115,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:150055

زمینی به متراژ110مترواقع در يزد-يزد-میدان امام علی،
به قیمت کارشناسی 770,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:150027

زمینی به متراژ518مترواقع در يزد-يزد-بلوار جمهوری ،جنب خیابان وکیل
به قیمت کارشناسی 5,000,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:150030

زمینی به متراژ317مترواقع در يزد-يزد-خیابان آذریزدی
به قیمت کارشناسی 1,046,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:150031

زمینی به متراژ66مترواقع در يزد-يزد-بلوار عاصی زاده،نبش کوچه خان
به قیمت کارشناسی 239,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:150044

زمینی به متراژ6000مترواقع در يزد-تفت-تفت،اول جاده نصرآباد،روستای محسن آباد
به قیمت کارشناسی 500,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:150016

زمینی به متراژ297مترواقع در يزد-يزد-بلوار جمهوری،روبه روی کارخانه افشار
به قیمت کارشناسی 891,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:150025

زمینی به متراژ4000مترواقع در يزد-يزد-جاده بافق خویدک
به قیمت کارشناسی 75,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:150014

زمینی به متراژ105مترواقع در يزد-يزد-بلوار عابدی
به قیمت کارشناسی 420,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:150013

زمینی به متراژ105مترواقع در يزد-يزد-بلوار امام جعفر صادق،
به قیمت کارشناسی 840,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:150010

زمینی به متراژ75مترواقع در يزد-يزد-میدان امام علی، روبه روی آپارتمانهای امام علی
به قیمت کارشناسی 240,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:150011

زمینی به متراژ210مترواقع در يزد-يزد-خیابان آذریزدی،کوچه 20و22
به قیمت کارشناسی 750,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:150009

زمینی به متراژ167مترواقع در يزد-يزد-بلوارکوثر،روبه روی کارخانه کارتن سازی
به قیمت کارشناسی 167,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:150007

زمینی به متراژ145مترواقع در يزد-يزد-خیابان آذریزدی،روبه روی کوچه30
به قیمت کارشناسی 435,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:150006

زمینی به متراژ213مترواقع در يزد-يزد-میدان همافر،به سمت عمده فروشی نیکخواه
به قیمت کارشناسی 255,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:150005

زمینی به متراژ60مترواقع در يزد-يزد-خیابان جهانفر،
به قیمت کارشناسی 186,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:150003

زمینی به متراژ50مترواقع در يزد-يزد-خیابان جهانفر،
به قیمت کارشناسی 150,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:150004

زمینی به متراژ81مترواقع در يزد-يزد-میدان همافر،خیابان شفق
به قیمت کارشناسی 178,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:150001

زمینی به متراژ85مترواقع در يزد-يزد-بلوار ازادگان،خیابان کارتن سازی
به قیمت کارشناسی 136,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:150002

زمینی به متراژ100مترواقع در يزد-يزد-میدان امام علی ،خیابان حجرت
به قیمت کارشناسی 240,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:150054

زمینی به متراژ190مترواقع در يزد-يزد-بعد از دروازه قرآن ،بلوار فقیه خراسانی
به قیمت کارشناسی 70,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:150053

زمینی به متراژ210مترواقع در يزد-يزد-خیابان آذر یزدی
به قیمت کارشناسی 525,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:150052

زمینی به متراژ46مترواقع در يزد-يزد-خیابان آذر یزدی
به قیمت کارشناسی 115,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:150051

زمینی به متراژ133مترواقع در يزد-يزد-بلوار کوثر، بعداز پل قطار
به قیمت کارشناسی 270,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:150050

زمینی به متراژ60مترواقع در يزد-يزد-امام شهر، 52متری
به قیمت کارشناسی 280,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:150049

زمینی به متراژ214مترواقع در يزد-يزد-بلوار جانباز روبروی پمپ بنزین
به قیمت کارشناسی 220,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:150047

زمینی به متراژ69مترواقع در يزد-يزد-خیابان سلمان بلوار عاصی زاده
به قیمت کارشناسی 296,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:150048

زمینی به متراژ70مترواقع در يزد-يزد-انتهای خیابان آذریزدی،خیابان استاد چیتی
به قیمت کارشناسی 150,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:150046

زمینی به متراژ80مترواقع در يزد-يزد-یزد،روبروی پارک کوهستان
به قیمت کارشناسی 75,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:150039

زمینی به متراژ2100مترواقع در يزد-تفت-شهرک صنعتی تفت، پشت آتش نشانی
به قیمت کارشناسی 75,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:150040

زمینی به متراژ64مترواقع در يزد-يزد-میدان همافر، خیابان شفق
به قیمت کارشناسی 160,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:150045

زمینی به متراژ70مترواقع در يزد-يزد-انتهای آذریزدی،روبروی املاک یاوری.....
به قیمت کارشناسی 94,500,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:150041

زمینی به متراژ400مترواقع در يزد-يزد-میدان میر چخماق
به قیمت کارشناسی 5,120,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:150029

زمینی به متراژ55مترواقع در يزد-يزد-بلوارجانباز،کوچه سنگبری فتوحی
به قیمت کارشناسی 100,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:150032

زمینی به متراژ1250مترواقع در يزد-يزد-بلوارجمهوری،خیابان طوس
به قیمت کارشناسی 780,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:150028

زمینی به متراژ140مترواقع در يزد-يزد-خیابان امیرالمومنین- بالاتر از فروشگاه مجلسی
به قیمت کارشناسی 182,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:150026

زمینی به متراژ153مترواقع در يزد-يزد-امام شهر، بلوار وکیل
به قیمت کارشناسی 765,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:150018

زمینی به متراژ317مترواقع در يزد-يزد-بلوار باهنر، خیابان آذریزدی
به قیمت کارشناسی 1,046,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:250055

زمینی به متراژ1400مترواقع در يزد-يزد-بلوار باهنر، خیابان آذریزدی
به قیمت کارشناسی 3,500,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:150038

زمینی به متراژ400مترواقع در يزد-يزد-میدان امام حسین، بلوار کوثر، خیابان گلشن، ......
به قیمت کارشناسی 200,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:150019

زمینی به متراژ550مترواقع در يزد-يزد-میدان همافر ، خیابان ایمان، ....
به قیمت کارشناسی 715,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:150020

زمینی به متراژ100مترواقع در يزد-يزد-خیابان آذریزدی
به قیمت کارشناسی 320,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:150022

زمینی به متراژ200مترواقع در يزد-يزد-بلوارباهنر، خیابان آذریزدی، خیابان امیرالمومنین
به قیمت کارشناسی 300,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:150036

زمینی به متراژ210مترواقع در يزد-يزد-بلوار باهنر، خیابان آذریزدی
به قیمت کارشناسی 525,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:150037

زمینی به متراژ148مترواقع در يزد-يزد-بلوار منتظرقائم کوچه اکبر آباد
به قیمت کارشناسی 118,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:150043

زمینی به متراژ183مترواقع در يزد-يزد-چهارراه بعثت، خیابان انقلاب
به قیمت کارشناسی 350,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:250027

زمینی به متراژ73مترواقع در يزد-يزد-میدان امام علی پشت استادیوم ورزشی
به قیمت کارشناسی 160,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:150012

زمینی به متراژ254مترواقع در يزد-يزد-صفاییه- فاز2 مهرآوران
به قیمت کارشناسی 457,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:150015

زمینی به متراژ180مترواقع در يزد-يزد-بلوار باهنر، خیابان آذریزدی، خیابان امیرالمومنین
به قیمت کارشناسی 360,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:150033

زمینی به متراژ360مترواقع در يزد-يزد-بلوار باهنر، خیابان آذریزدی، خیابان امیرالمومنین
به قیمت کارشناسی 720,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:150034

زمینی به متراژ75مترواقع در يزد-يزد-میدان مدرسی کوچه سنگبری فتوحی
به قیمت کارشناسی 115,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:150024

زمینی به متراژ150مترواقع در يزد-يزد-میدان مسکن خیابان مقداد بعد از چهار راه
به قیمت کارشناسی 675,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:150023

زمینی به متراژ360مترواقع در يزد-يزد-بلوار صدوقی جنوبی
به قیمت کارشناسی 2,160,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:150021

زمینی به متراژ200مترواقع در يزد-يزد-خیابان آذریزدی
به قیمت کارشناسی 440,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:150042

زمینی به متراژ83/50مترواقع در يزد-يزد-بلوار شهید عابدی،...
به قیمت کارشناسی 380,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:150017