مشاورین املاک یاوری | yavari,yavari8400,8400,yavari real estate,house,melk,amlak,house yavari,zamin,ground,rahn,Mortgages,home,Rent,amlak yavari 8400,amlak yavari,املاک یاوری,مشاورین املاک ,یاوری,مشاورین املاک یاوری8400,ملک ,املاک یاوری,خانه ,خرید خانه دریزد,خرید زمین در یزد,خرید ملک در یزد,خرید مسکن در یزد,فروش خانه در یزد,سپردن ملک,رهن واجاره در یزد,اجاره مبله در یزد,خانه مبله در یزد,فروش زمین در یزد,اجاره خانه,فروش خانه در یزد,سپردن زمین در یزد,زمین,مالک,یاوری84,مشاورین,منزل,منزل فروشی,املاک برتر,مالک,ملوک,قیمت خانه,رهن واجاره

  • با حیوانات مهربان باشید.
  • اسم املاک یاوری به یاوری8400 تغییر پیدا کرد

جستجو با شناسه

نوع ملک
شناسه ملک

آمارسایت

خانه ای  به متراژ220مترواقع در يزد-يزد-آزاد شهر بین فلکه چهارم و پنجم،
به قیمت کارشناسی 650,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000417

خانه ای  به متراژ184مترواقع در يزد-يزد-میدان امام علی ، بلوار خامنه ای ،
به قیمت کارشناسی 620,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000414

خانه ای  به متراژ235مترواقع در يزد-يزد-بلوار باهنر ، خیابان آذریزدی،کوچه 27
به قیمت کارشناسی 700,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000400

خانه ای  به متراژ150مترواقع در يزد-يزد-خیابان آذر یزدی .کوچه 27
به قیمت کارشناسی 650,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000393

خانه ای  به متراژ220مترواقع در يزد-يزد-میدان امام علی . پشت ورزشگاه شهید نصیری
به قیمت کارشناسی 620,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000381

خانه ای  به متراژ207مترواقع در يزد-يزد-میدان همافر،خیابان ایمان،
به قیمت کارشناسی 630,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000297

خانه ای  به متراژ190مترواقع در يزد-يزد-خیابان آذریزدی ،فرعی 10
به قیمت کارشناسی 650,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000273

خانه ای  به متراژ192مترواقع در يزد-يزد-خیابان آذریزدی ،کوچه 6منجی
به قیمت کارشناسی 630,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000266

خانه ای  به متراژ250مترواقع در يزد-يزد-خیابان آذر یزدی ،فرعی 17
به قیمت کارشناسی 630,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000252

خانه ای  به متراژ205مترواقع در يزد-يزد-بلوار خامنه ای ،میدان دانش آموز ،خیابان حافظ
به قیمت کارشناسی 700,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000181

خانه ای  به متراژ223مترواقع در يزد-يزد-بلوار دانشجو،کوچه49
به قیمت کارشناسی 650,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000235

خانه ای  به متراژ176مترواقع در يزد-يزد-آذریزدی، انتهای کوچه گلها
به قیمت کارشناسی 664,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000225

خانه ای  به متراژ225مترواقع در يزد-يزد-باهنر.کوچه شهید نوربالا
به قیمت کارشناسی 650,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000195

خانه ای  به متراژ275مترواقع در يزد-يزد-میدان همافر،اول،خ،ایمان،کوچه گل افشان،
به قیمت کارشناسی 680,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000183

خانه ای نیمه ساز به متراژ308مترواقع در يزد-يزد-انتهای آذریزدی،کوچه شماره36
به قیمت کارشناسی 650,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000184

خانه ای  به متراژ163مترواقع در يزد-يزد-خیابان آذریزدی کوچه27علمدار11
به قیمت کارشناسی 630,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000182

خانه ای  به متراژ200مترواقع در يزد-يزد-بلوار جمهوری کوچه درمانگاه اکبری
به قیمت کارشناسی 700,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000145

خانه ای  به متراژ175مترواقع در يزد-يزد-بلوار باهنر کوچه ولیعصر
به قیمت کارشناسی 700,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:200098

خانه ای  به متراژ200مترواقع در يزد-يزد-بلوار عابدی
به قیمت کارشناسی 700,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000123

خانه ای  به متراژ700مترواقع در يزد-يزد-بلوار ازادگان روبروی بانک رفاه کوچه...
به قیمت کارشناسی 700,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000122

خانه ای  به متراژ 200مترواقع در يزد-يزد- بلوار جمهوری روبه روی تالار یزد
به قیمت کارشناسی 700,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000113

خانه ای  به متراژ330مترواقع در يزد-يزد-خیابان کاشانی کوچه بهار
به قیمت کارشناسی 700,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000104