مشاورین املاک یاوری | yavari,yavari8400,8400,yavari real estate,house,melk,amlak,house yavari,zamin,ground,rahn,Mortgages,home,Rent,amlak yavari 8400,amlak yavari,املاک یاوری,مشاورین املاک ,یاوری,مشاورین املاک یاوری8400,ملک ,املاک یاوری,خانه ,خرید خانه دریزد,خرید زمین در یزد,خرید ملک در یزد,خرید مسکن در یزد,فروش خانه در یزد,سپردن ملک,رهن واجاره در یزد,اجاره مبله در یزد,خانه مبله در یزد,فروش زمین در یزد,اجاره خانه,فروش خانه در یزد,سپردن زمین در یزد,زمین,مالک,یاوری84,مشاورین,منزل,منزل فروشی,املاک برتر,مالک,ملوک,قیمت خانه,رهن واجاره

  • با حیوانات مهربان باشید.
  • اسم املاک یاوری به یاوری8400 تغییر پیدا کرد

جستجو با شناسه

نوع ملک
شناسه ملک

آمارسایت

خانه ای (طبقه:زیرزمین)به متراژ150مترواقع در يزد-يزد-بلوار باهنر، خیابان آذریزدی ،
به قیمت رهن 10,000,000تومان به قیمت اجاره 700,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3000426

خانه ای (طبقه:زیرزمین)به متراژ120مترواقع در يزد-يزد-بلوار باهنر ، خیابان آذریزدی ،
به قیمت رهن 4,000,000تومان به قیمت اجاره 800,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3000425

خانه ای (طبقه:بالا)به متراژ200مترواقع در يزد-يزد-بلوار باهنر ، کوچه بهرام ایزدی ،
به قیمت رهن 15,000,000تومان به قیمت اجاره 1,200,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3000421

خانه ای (طبقه:زیرزمین)به متراژ130مترواقع در يزد-يزد-بلوار دانشجو، کوچه اولیا ،
به قیمت رهن 5,000,000تومان به قیمت اجاره 650,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3000420

خانه ای (طبقه:)به متراژ150مترواقع در يزد-يزد-بلوار باهنر، کوچه نور بلا ،
به قیمت رهن 5,000,000تومان به قیمت اجاره 1,000,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3000417

خانه ای (طبقه:اول)به متراژ85مترواقع در يزد-يزد-امام شهر ، میدان آرمان ، مجتمع پارسیان ،
به قیمت رهن 35,000,000تومان به قیمت اجاره 10,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3000418

خانه ای (طبقه:زیرزمین)به متراژ100مترواقع در يزد-يزد-بلوار صدوقی ، خیابان خلیل حسن بیگی ، کوچه مدرسه منصبدار،
به قیمت رهن 20,000,000تومان به قیمت اجاره 50,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3000416

خانه ای (طبقه:نیم طبقه)به متراژ185مترواقع در يزد-يزد-بلوار امام جعفر صادق ، کوچه توت فرهنگی ،
به قیمت رهن 10,000,000تومان به قیمت اجاره 1,000,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3000411

خانه ای (طبقه:زیرزمین)به متراژ135مترواقع در يزد-يزد-میدان هما فر خیابان شفق ،
به قیمت رهن 3,000,000تومان به قیمت اجاره 650,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3000394

خانه ای (طبقه:بالا)به متراژ175مترواقع در يزد-يزد-میدان امام حسین ، روبه روی بنیاد شهید ،
به قیمت رهن 10,000,000تومان به قیمت اجاره 800,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3000391

خانه ای (طبقه:بالا)به متراژ150مترواقع در يزد-يزد-بلوار باهنر ، خیابان آذریزدی ،
به قیمت رهن 12,000,000تومان به قیمت اجاره 300,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3000389

خانه ای (طبقه:بالا)به متراژ100مترواقع در يزد-يزد-انتها یی خیابان آذریزدی ، به سمت میدان همافر،
به قیمت رهن 5,000,000تومان به قیمت اجاره 400,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3000386

خانه ای (طبقه:همکف)به متراژ200مترواقع در يزد-يزد-میدان امام حسین ، کوچه جهاد نصر ، کوچه ترابی
به قیمت رهن 4,000,000تومان به قیمت اجاره 1,300,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3000382

خانه ای (طبقه:نیم طبقه)به متراژ120مترواقع در يزد-يزد-بلوار باهنر ، خیابان آذریزدی،
به قیمت رهن 10,000,000تومان به قیمت اجاره 700,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3000379

خانه ای (طبقه:بالا)به متراژ120مترواقع در يزد-يزد-بلوار باهنر ، کوچه 23 سمت خرمشاد
به قیمت رهن 15,000,000تومان به قیمت اجاره 350,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3000365

خانه ای (طبقه:5)به متراژ133مترواقع در يزد-يزد-پشت باسکول دهقان ،آپارتمانهایی ، پارسیان
به قیمت رهن 2,000,000تومان به قیمت اجاره 750,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3000360

خانه ای (طبقه:بالا)به متراژ170مترواقع در يزد-يزد-بلوار 17 شهریور کوچه آ موز ش پرورش،
به قیمت رهن 5,000,000تومان به قیمت اجاره 750,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3000355

خانه ای (طبقه:بالا)به متراژ130مترواقع در يزد-يزد-بلوار باهنر ، خیابان آذریزدی ،
به قیمت رهن 5,000,000تومان به قیمت اجاره 650,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3000344

خانه ای (طبقه:بالا)به متراژ120مترواقع در يزد-يزد-میدان همافر خیابان شفق .
به قیمت رهن 30,000,000تومان به قیمت اجاره 0تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3000341

خانه ای (طبقه:بالا)به متراژ140مترواقع در يزد-يزد-بلوار طالقانی . کوچه شهید هدایتی
به قیمت رهن 3,000,000تومان به قیمت اجاره 550,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3000336

خانه ای (طبقه:زیر زمین)به متراژ150مترواقع در يزد-يزد-بلوار باهنر کوچه مسلم ابن عقیل
به قیمت رهن 5,000,000تومان به قیمت اجاره 750,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3000330

خانه ای (طبقه:نیم طبقه)به متراژ150مترواقع در يزد-يزد-میدان امام علی ، شهر ک الهیه
به قیمت رهن 10,000,000تومان به قیمت اجاره 800,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:300323

خانه ای (طبقه:بالا)به متراژ60مترواقع در يزد-يزد-یزد ، بلوار باهنر ،
به قیمت رهن 2,000,000تومان به قیمت اجاره 450,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:350071

خانه ای (طبقه:بالا)به متراژ60مترواقع در يزد-يزد-بلوار صدوقی
به قیمت رهن 2,000,000تومان به قیمت اجاره 400,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:350061

خانه ای (طبقه:طبقه بالا)به متراژ120مترواقع در يزد-يزد-بلوار باهنر، خیابان آذریزدی ،
به قیمت رهن 30,000,000تومان به قیمت اجاره 5,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3000220

خانه ای (طبقه:بالا)به متراژ100مترواقع در يزد-بافق-بلوارپاکنژاد،روبه روی پارک حافظ
به قیمت رهن 3,000,000تومان به قیمت اجاره 850,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:350007

خانه ای (طبقه:بالا)به متراژ140مترواقع در يزد-يزد-بلوار با هنر
به قیمت رهن 4,000,000تومان به قیمت اجاره 800,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3603