مشاورین املاک یاوری | yavari,yavari8400,8400,yavari real estate,house,melk,amlak,house yavari,zamin,ground,rahn,Mortgages,home,Rent,amlak yavari 8400,amlak yavari,املاک یاوری,مشاورین املاک ,یاوری,مشاورین املاک یاوری8400,ملک ,املاک یاوری,خانه ,خرید خانه دریزد,خرید زمین در یزد,خرید ملک در یزد,خرید مسکن در یزد,فروش خانه در یزد,سپردن ملک,رهن واجاره در یزد,اجاره مبله در یزد,خانه مبله در یزد,فروش زمین در یزد,اجاره خانه,فروش خانه در یزد,سپردن زمین در یزد,زمین,مالک,یاوری84,مشاورین,منزل,منزل فروشی,املاک برتر,مالک,ملوک,قیمت خانه,رهن واجاره

  • telegram.me/amlakyavari8400melk
  • اسم املاک یاوری به یاوری8400 تغییر پیدا کرد

جستجو با شناسه

نوع ملک
شناسه ملک

آمارسایت

خانه ای (طبقه:نیم طبقه)به متراژ100مترواقع در يزد-يزد-قاسم آباد خیابان فروغ ،
به قیمت رهن 20,000,000تومان به قیمت اجاره 20,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3000283

خانه ای (طبقه:نیم طبقه)به متراژ150مترواقع در يزد-يزد-صفائیه ، شهرک گلستان ، بلوار شهیدان اشرف ،
به قیمت رهن 4,000,000تومان به قیمت اجاره 650,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3000284

خانه ای (طبقه:نیم طبقه)به متراژ110مترواقع در يزد-يزد-بلوار باهنر ، خیابان آذریزدی ،
به قیمت رهن 10,000,000تومان به قیمت اجاره 500,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3000286

خانه ای (طبقه:زیر زمین)به متراژ180مترواقع در يزد-يزد-خیابان ، آذریزدی کوچه 17 نرسیده به مسجده اولیا ،
به قیمت رهن 15,000,000تومان به قیمت اجاره 400,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3000289

خانه ای (طبقه:نیم طبقه)به متراژ130مترواقع در يزد-يزد-بلوار باهنر،خیابان آذریزدی ،
به قیمت رهن 5,000,000تومان به قیمت اجاره 600,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3000293

خانه ای (طبقه:چهارم)به متراژ100مترواقع در يزد-يزد-میدان امام علی ، آپارتمانهایی ، امام علی ،
به قیمت رهن 5,000,000تومان به قیمت اجاره 800,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3000295

خانه ای (طبقه:نیم طبقه)به متراژ160مترواقع در يزد-يزد-بلوار باهنر، کوچه ولی عصر ، کوچه ترابی ،
به قیمت رهن 2,000,000تومان به قیمت اجاره 500,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3000290

خانه ای (طبقه:نیم طبقه)به متراژ150مترواقع در يزد-يزد-بلوار باهنر، کوچه ولی عصر ،
به قیمت رهن 5,000,000تومان به قیمت اجاره 800,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3000291

خانه ای (طبقه:نیم طبقه)به متراژ130مترواقع در يزد-يزد-چهار راه شرکت نفت ، بلوار رسالت
به قیمت رهن 15,000,000تومان به قیمت اجاره 500,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3000279

خانه ای (طبقه:بالا)به متراژ120مترواقع در يزد-يزد-52 متری امام شهر ، بریدگی اول
به قیمت رهن 2,000,000تومان به قیمت اجاره 700,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3000280

خانه ای (طبقه:بالا)به متراژ60مترواقع در يزد-يزد-بلوار صدوقی
به قیمت رهن 2,000,000تومان به قیمت اجاره 400,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:350061

خانه ای (طبقه:همکف وبالا)به متراژ120مترواقع در يزد-يزد-میدان ابوذر ، پشت انتقال خون ،
به قیمت رهن 10,000,000تومان به قیمت اجاره 1,100,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3000246

خانه ای (طبقه:طبقه بالا)به متراژ120مترواقع در يزد-يزد-بلوار باهنر، خیابان آذریزدی ،
به قیمت رهن 30,000,000تومان به قیمت اجاره 5,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3000220

خانه ای (طبقه:نیم طبقه)به متراژ117مترواقع در يزد-يزد-میدان امام علی کوچه سنگبری فتوحی ،
به قیمت رهن 25,000,000تومان به قیمت اجاره 5,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3000192

خانه ای (طبقه:بالا)به متراژ150مترواقع در يزد-يزد-بلوار باهنر ، خیابان آذریزدی ،
به قیمت رهن 3,000,000تومان به قیمت اجاره 850,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3000193

خانه ای (طبقه:زیر زمین)به متراژ200مترواقع در يزد-خاتم-خیابان خلیل حسن بیگی ،
به قیمت رهن 2,000,000تومان به قیمت اجاره 600,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3000181

خانه ای (طبقه:بالا)به متراژ150مترواقع در يزد-يزد-شهرک دانشگاه،طوبی شرقی،
به قیمت رهن 3,000,000تومان به قیمت اجاره 700,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3000175

خانه ای (طبقه:همکف)به متراژ120مترواقع در يزد-يزد-بلوار آزادگان کوچه 32
به قیمت رهن 20,000,000تومان به قیمت اجاره 250,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3000172

خانه ای (طبقه:سوم)به متراژ114مترواقع در يزد-يزد-بلوار جمهوری،کوچه شرق
به قیمت رهن 5,000,000تومان به قیمت اجاره 1,200,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3000173

خانه ای (طبقه:زیر زمین)به متراژ150مترواقع در يزد-يزد-بلوار باهنر،خیابان آذریزدی،
به قیمت رهن 4,000,000تومان به قیمت اجاره 700,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3000161

خانه ای (طبقه:همکف)به متراژ250مترواقع در يزد-يزد-خیابان ایمان،کوچه زحمتکش
به قیمت رهن 5,000,000تومان به قیمت اجاره 700,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3000152

خانه ای (طبقه:همکف)به متراژ60مترواقع در يزد-يزد-بلوار جانباز ،پشت کارواش کوهستان
به قیمت رهن 6,000,000تومان به قیمت اجاره 50,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3000148

خانه ای (طبقه:بالا)به متراژ100مترواقع در يزد-بافق-بلوارپاکنژاد،روبه روی پارک حافظ
به قیمت رهن 3,000,000تومان به قیمت اجاره 850,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:350007

خانه ای (طبقه:زیرزمین)به متراژ170مترواقع در يزد-يزد-بلوار صدوقی ،کوچه 9
به قیمت رهن 5,000,000تومان به قیمت اجاره 650,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:300007

خانه ای (طبقه:بالا)به متراژ140مترواقع در يزد-يزد-بلوار با هنر
به قیمت رهن 4,000,000تومان به قیمت اجاره 800,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3603

خانه ای (طبقه:اول)به متراژ112مترواقع در يزد-يزد-خیابان کاشانی روبروی بیمارستان مجیبیان کوچه خاتمی
به قیمت رهن 10,000,000تومان به قیمت اجاره 1,100,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3464