مشاورین املاک یاوری | yavari,yavari8400,8400,yavari real estate,house,melk,amlak,house yavari,zamin,ground,rahn,Mortgages,home,Rent,amlak yavari 8400,amlak yavari,املاک یاوری,مشاورین املاک ,یاوری,مشاورین املاک یاوری8400,ملک ,املاک یاوری,خانه ,خرید خانه دریزد,خرید زمین در یزد,خرید ملک در یزد,خرید مسکن در یزد,فروش خانه در یزد,سپردن ملک,رهن واجاره در یزد,اجاره مبله در یزد,خانه مبله در یزد,فروش زمین در یزد,اجاره خانه,فروش خانه در یزد,سپردن زمین در یزد,زمین,مالک,یاوری84,مشاورین,منزل,منزل فروشی,املاک برتر,مالک,ملوک,قیمت خانه,رهن واجاره

  • با توجه به نوسانات چند ماه اخیر شاید بعضی از ملکها تغییر قیمت داشته باشد .

جستجو با شناسه

نوع ملک
شناسه ملک

آمارسایت

خانه ای (طبقه:بالا)به متراژ100مترواقع در يزد-يزد-خیابان انقلاب ، بلوار هتل مشیر ، پشت کارخانه آ قا ،
به قیمت رهن 1,000,000تومان به قیمت اجاره 300,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3000475

خانه ای (طبقه:)به متراژ100مترواقع در يزد-يزد-صفائیه پاسدران ، اواسط بلوار ،
به قیمت رهن 8,000,000تومان به قیمت اجاره 800,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:300472

خانه ای (طبقه:زیرزمین)به متراژ100مترواقع در يزد-يزد-بلوار باهنر ، خیابان آذریزدی ،
به قیمت رهن 2,000,000تومان به قیمت اجاره 500,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3000464

خانه ای (طبقه:بالا)به متراژ100مترواقع در يزد-يزد-میدان همافر،خیابان انقلاب،کوچه همیشه بهار،
به قیمت رهن 5,000,000تومان به قیمت اجاره 600,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3000462

خانه ای (طبقه:زیرزمین)به متراژ112مترواقع در يزد-يزد-خیابان خلیل حسن بیگی ، کوچه یازده ، کوچه صاحب الزمان ،
به قیمت رهن 2,000,000تومان به قیمت اجاره 500,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:300458

خانه ای (طبقه:همکف)به متراژ210مترواقع در يزد-يزد-بلوار آزادگان ، خیابان کارتن سازی ،
به قیمت رهن 60,000,000تومان به قیمت اجاره 10,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3000453

خانه ای (طبقه:بالا)به متراژ120مترواقع در يزد-يزد-بلوار صدوقی کوچه 15 ،
به قیمت رهن 2,000,000تومان به قیمت اجاره 700,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3000422

خانه ای (طبقه:نیم طبقه)به متراژ150مترواقع در يزد-يزد-بلوار باهنر ، کوچه ولی عصر ،
به قیمت رهن 5,000,000تومان به قیمت اجاره 800,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3000423

خانه ای (طبقه:زیرزمین)به متراژ130مترواقع در يزد-يزد-بلوار صدوقی کوچه حج زیارت ،
به قیمت رهن 3,000,000تومان به قیمت اجاره 450,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3000413

خانه ای (طبقه:زیرزمین)به متراژ250مترواقع در يزد-يزد-میدان امام حسین ، کوچه جهاد نصر ،
به قیمت رهن 10,000,000تومان به قیمت اجاره 700,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3000401

خانه ای (طبقه:بالا)به متراژ110مترواقع در يزد-يزد-میدان ابوالفضل ، بلوار جوکار ، کوچه شهید دشتکی ،
به قیمت رهن 2,000,000تومان به قیمت اجاره 450,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3000410

خانه ای (طبقه:بالا)به متراژ90مترواقع در يزد-يزد-بلوار جانباز بعد از پمپ بنزین
به قیمت رهن 3,000,000تومان به قیمت اجاره 500,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3000407

خانه ای (طبقه:زیرزمین)به متراژ110مترواقع در يزد-يزد-بلوار آزادگان ، بعد از کارتون سازی ، کوچه شهید موحدی ،
به قیمت رهن 1,000,000تومان به قیمت اجاره 500,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3000409

خانه ای (طبقه:زیرزمین)به متراژ90مترواقع در يزد-يزد-میدان همافر ، خیابان شفق ، شفق پنج ،
به قیمت رهن 1,000,000تومان به قیمت اجاره 600,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3000372

خانه ای (طبقه:همکف)به متراژ600مترواقع در يزد-تفت-تفت ، سانیج
به قیمت رهن 25,000,000تومان به قیمت اجاره 10,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3000371

خانه ای (طبقه:نیم طبقه)به متراژ120مترواقع در يزد-يزد-بلوار صدوقی ، بعد از هتل اطلسی ،
به قیمت رهن 1,000,000تومان به قیمت اجاره 500,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:350084

خانه ای (طبقه:بالا)به متراژ80مترواقع در يزد-يزد-بلوار باهنر.
به قیمت رهن 2,000,000تومان به قیمت اجاره 500,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:350077

خانه ای (طبقه:زیر زمین)به متراژ200مترواقع در يزد-يزد-صفائیه ، بلوار امامت ، امامت پنجم ،
به قیمت رهن 5,000,000تومان به قیمت اجاره 1,500,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3000292