مشاورین املاک یاوری | yavari,yavari8400,8400,yavari real estate,house,melk,amlak,house yavari,zamin,ground,rahn,Mortgages,home,Rent,amlak yavari 8400,amlak yavari,املاک یاوری,مشاورین املاک ,یاوری,مشاورین املاک یاوری8400,ملک ,املاک یاوری,خانه ,خرید خانه دریزد,خرید زمین در یزد,خرید ملک در یزد,خرید مسکن در یزد,فروش خانه در یزد,سپردن ملک,رهن واجاره در یزد,اجاره مبله در یزد,خانه مبله در یزد,فروش زمین در یزد,اجاره خانه,فروش خانه در یزد,سپردن زمین در یزد,زمین,مالک,یاوری84,مشاورین,منزل,منزل فروشی,املاک برتر,مالک,ملوک,قیمت خانه,رهن واجاره

  • با حیوانات مهربان باشید.
  • اسم املاک یاوری به یاوری8400 تغییر پیدا کرد

جستجو با شناسه

نوع ملک
شناسه ملک

آمارسایت

خانه ای (طبقه:زیرزمین)به متراژ90مترواقع در يزد-يزد-میدان همافر ، خیابان شفق ، شفق پنج ،
به قیمت رهن 1,000,000تومان به قیمت اجاره 600,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3000372

خانه ای (طبقه:همکف)به متراژ600مترواقع در يزد-تفت-تفت ، سانیج
به قیمت رهن 25,000,000تومان به قیمت اجاره 10,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3000371

خانه ای (طبقه:بالا)به متراژ80مترواقع در يزد-يزد-بلوار باهنر ، خیابان آ ذریزدی
به قیمت رهن 1,000,000تومان به قیمت اجاره 450,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3000369

خانه ای (طبقه:زیرزمین)به متراژ90مترواقع در يزد-يزد-بلوار آزادگان کوچه شماره 14
به قیمت رهن 2,000,000تومان به قیمت اجاره 300,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3000362

خانه ای (طبقه:زیرزمین)به متراژ100مترواقع در يزد-يزد-بلوار باهنر، خیابان آذریزدی ،
به قیمت رهن 4,000,000تومان به قیمت اجاره 600,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3000363

خانه ای (طبقه:همکف)به متراژ100مترواقع در يزد-يزد-میدان صنعت ، خیابان همیشه بهار ،
به قیمت رهن 3,000,000تومان به قیمت اجاره 500,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3000359

خانه ای (طبقه:بالا)به متراژ95مترواقع در يزد-يزد-بلوار باهنر ، کوچه نور بالا،
به قیمت رهن 3,000,000تومان به قیمت اجاره 500,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3000358

خانه ای (طبقه:زیرزمین)به متراژ90مترواقع در يزد-يزد-بلوار جوکار، کوچه شهید جواد پارسیان ،
به قیمت رهن 4,000,000تومان به قیمت اجاره 400,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3000356

خانه ای (طبقه:زیرزمین)به متراژ100مترواقع در يزد-يزد-کوی سارا ، بن بست نیلوفر،
به قیمت رهن 2,000,000تومان به قیمت اجاره 430,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3000352

خانه ای (طبقه:زیرزمین)به متراژ120مترواقع در يزد-يزد-بلوار باهنر ، خیابان آ ذریزدی ،
به قیمت رهن 3,000,000تومان به قیمت اجاره 500,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3000346

خانه ای (طبقه:نیم طبقه)به متراژ120مترواقع در يزد-يزد-بلوار صدوقی ، بعد از هتل اطلسی ،
به قیمت رهن 1,000,000تومان به قیمت اجاره 500,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:350084

خانه ای (طبقه:زیر زمین)به متراژ130مترواقع در يزد-يزد-میدان امام حسین . کوچه شیلات
به قیمت رهن 3,000,000تومان به قیمت اجاره 500,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3000340

خانه ای (طبقه:زیر زمین)به متراژ80مترواقع در يزد-يزد-بلوار باهنر ، خیابان آ ذریزدی ،
به قیمت رهن 6,000,000تومان به قیمت اجاره 400,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3000331

خانه ای (طبقه:بالا)به متراژ80مترواقع در يزد-يزد-بلوار باهنر.
به قیمت رهن 2,000,000تومان به قیمت اجاره 500,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:350077

خانه ای (طبقه:زیر زمین)به متراژ200مترواقع در يزد-يزد-صفائیه ، بلوار امامت ، امامت پنجم ،
به قیمت رهن 5,000,000تومان به قیمت اجاره 1,500,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3000292

خانه ای (طبقه:نیم طبقه)به متراژ200مترواقع در يزد-يزد-میدان امام حسین ، کوچه مسلم ابن عقیل
به قیمت رهن 2,000,000تومان به قیمت اجاره 700,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3000260

خانه ای (طبقه:نیم طبقه)به متراژ95مترواقع در يزد-يزد-بلوار صدوقی کوچه گلنار
به قیمت رهن 4,000,000تومان به قیمت اجاره 400,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3000230

خانه ای (طبقه:بالا)به متراژ60مترواقع در يزد-يزد-انتهای خیابان آذریزدی،
به قیمت رهن 1,000,000تومان به قیمت اجاره 350,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:350034

خانه ای (طبقه:بالا)به متراژ70مترواقع در يزد-يزد-بلوار باهنر
به قیمت رهن 4,000,000تومان به قیمت اجاره 700,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3604