مشاورین املاک یاوری | yavari,yavari8400,8400,yavari real estate,house,melk,amlak,house yavari,zamin,ground,rahn,Mortgages,home,Rent,amlak yavari 8400,amlak yavari,املاک یاوری,مشاورین املاک ,یاوری,مشاورین املاک یاوری8400,ملک ,املاک یاوری,خانه ,خرید خانه دریزد,خرید زمین در یزد,خرید ملک در یزد,خرید مسکن در یزد,فروش خانه در یزد,سپردن ملک,رهن واجاره در یزد,اجاره مبله در یزد,خانه مبله در یزد,فروش زمین در یزد,اجاره خانه,فروش خانه در یزد,سپردن زمین در یزد,زمین,مالک,یاوری84,مشاورین,منزل,منزل فروشی,املاک برتر,مالک,ملوک,قیمت خانه,رهن واجاره

  • telegram.me/amlakyavari8400melk
  • اسم املاک یاوری به یاوری8400 تغییر پیدا کرد

جستجو با شناسه

نوع ملک
شناسه ملک

آمارسایت

زمینی به متراژ1000مترواقع در يزد-يزد-جاده تفت رو به روی ، پارک کوهستان، فاز یک ،
به قیمت کارشناسی 310,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:1000155

زمینی به متراژ200مترواقع در يزد-يزد-میدان هما فر ،خیابان شفق ،
به قیمت کارشناسی 330,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:1000147

زمینی به متراژ285مترواقع در يزد-يزد-بلوار امام جعفر صادق،
به قیمت کارشناسی 340,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:1000125

زمینی به متراژ240مترواقع در يزد-يزد-بلوار باهنر،خیابان آذریزدی،
به قیمت کارشناسی 360,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:1000123

زمینی به متراژ270مترواقع در يزد-يزد-خیابان آذریزدی،
به قیمت کارشناسی 325,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:1000105

زمینی به متراژ248مترواقع در يزد-يزد-خیابان آذریزدی،فرعی 10
به قیمت کارشناسی 310,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:1000102

زمینی به متراژ274مترواقع در يزد-يزد-بلوار جانباز ، روبروی بهمن خودرو
به قیمت کارشناسی 356,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:100089

زمینی به متراژ444مترواقع در يزد-يزد-اکرم آباد،،خیابان ولی عصر
به قیمت کارشناسی 350,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:100018

زمینی به متراژ300مترواقع در يزد-يزد-خیابان جهانفر،کوچه میرعلی
به قیمت کارشناسی 360,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:100012

زمینی به متراژ240مترواقع در يزد-يزد-شهرک رزمندگان
به قیمت کارشناسی 330,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:100044

زمینی به متراژ220مترواقع در يزد-يزد-خیابان منتظرقائم، جنب زیرگذر
به قیمت کارشناسی 330,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:100055

زمینی به متراژ200مترواقع در يزد-يزد-بلوار جمهوری، کوچه درمانگاه اکبری
به قیمت کارشناسی 360,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:100048

زمینی به متراژ321مترواقع در يزد-يزد-خیابان آذریزدی،کوچه گلها،بن بست شهید مهدی قیامت.....
به قیمت کارشناسی 321,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:100034

زمینی به متراژ224مترواقع در يزد-يزد-میدان امام علی، بلوار خامنه ای، ....
به قیمت کارشناسی 380,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:100006

زمینی به متراژ257مترواقع در يزد-يزد-بلوار دانشجو پشت بانک کشاورزی
به قیمت کارشناسی 385,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:100016