مشاورین املاک یاوری | yavari,yavari8400,8400,yavari real estate,house,melk,amlak,house yavari,zamin,ground,rahn,Mortgages,home,Rent,amlak yavari 8400,amlak yavari,املاک یاوری,مشاورین املاک ,یاوری,مشاورین املاک یاوری8400,ملک ,املاک یاوری,خانه ,خرید خانه دریزد,خرید زمین در یزد,خرید ملک در یزد,خرید مسکن در یزد,فروش خانه در یزد,سپردن ملک,رهن واجاره در یزد,اجاره مبله در یزد,خانه مبله در یزد,فروش زمین در یزد,اجاره خانه,فروش خانه در یزد,سپردن زمین در یزد,زمین,مالک,یاوری84,مشاورین,منزل,منزل فروشی,املاک برتر,مالک,ملوک,قیمت خانه,رهن واجاره

  • با حیوانات مهربان باشید.
  • اسم املاک یاوری به یاوری8400 تغییر پیدا کرد

جستجو با شناسه

نوع ملک
شناسه ملک

آمارسایت

خانه ای  به متراژ175مترواقع در يزد-يزد-میدان امام علی ، خیابان پارسیان ،
به قیمت کارشناسی 420,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000411

خانه ای  به متراژ182مترواقع در يزد-يزد-بلوار باهنر ، خیابان آذریزدی،
به قیمت کارشناسی 480,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000384

خانه ای  به متراژ140مترواقع در يزد-يزد-شهرک امام رضا، خیر آ باد بین فاز یک و دو ،
به قیمت کارشناسی 415,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000385

خانه ای  به متراژ170مترواقع در يزد-يزد-میدان امام علی .خیابان پارسائیان
به قیمت کارشناسی 440,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000377

خانه ای  به متراژ130مترواقع در يزد-يزد-بلوار باهنر ، خیابان آذریزدی ،
به قیمت کارشناسی 414,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000348

خانه ای  به متراژ241مترواقع در يزد-يزد-بلوار باهنر، خیابان آذریزدی،
به قیمت کارشناسی 420,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000319

خانه ای  به متراژ120مترواقع در يزد-يزد-بلوار پاکنژاد،کوچه زیتون،
به قیمت کارشناسی 410,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000316

خانه ای  به متراژ235مترواقع در يزد-يزد-بلوار دانشجو،خیابان دکتر مسعود،
به قیمت کارشناسی 480,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000298

خانه ای  به متراژ397مترواقع در يزد-يزد-خیابان ایمان،کوچه گل افشان،
به قیمت کارشناسی 412,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000294

خانه ای  به متراژ220مترواقع در يزد-يزد-میدان همافر،خیابان شفق
به قیمت کارشناسی 500,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000293

خانه ای  به متراژ170مترواقع در يزد-يزد-بلوار باهنر،خیابان آذریزدی
به قیمت کارشناسی 420,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000284

خانه ای  به متراژ142مترواقع در يزد-يزد-بلوار باهنر،خیابان آذریزدی
به قیمت کارشناسی 450,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000283

خانه ای  به متراژ150مترواقع در يزد-يزد-خیابان آذریزدی ، کوچه 28
به قیمت کارشناسی 450,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000271

خانه ای  به متراژ185مترواقع در يزد-يزد-بلوارجمهوری،خیابان وکیل،کوچه یاسمن
به قیمت کارشناسی 500,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:200082

خانه ای  به متراژ165مترواقع در يزد-يزد-قاسم آباد،خیابان فروغ،کوچه13فروغ
به قیمت کارشناسی 436,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:200055

خانه ای  به متراژ130مترواقع در يزد-يزد-خیابان آذریزدی،کوچه18
به قیمت کارشناسی 425,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:200006

خانه ای  به متراژ150مترواقع در يزد-يزد-خیابان آذریزدی ،کوچه 29بهاران
به قیمت کارشناسی 415,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000255

خانه ای  به متراژ220مترواقع در يزد-يزد-خیابان آذر یزدی ،کوچه روبروی آموزشگاه ناصری
به قیمت کارشناسی 420,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000242

خانه ای  به متراژ185مترواقع در يزد-يزد-قاسم آباد ،خیابان فروغ
به قیمت کارشناسی 450,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000229

خانه ای  به متراژ390مترواقع در يزد-يزد-آزادشهر، فلکه دوم، خیابان ابوریحان، خیابان فردوسی، فردوسی4
به قیمت کارشناسی 430,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000193

خانه ای  به متراژ133مترواقع در يزد-يزد-بلوار شهید صدوقی،کوچه مسجد اولیا....
به قیمت کارشناسی 420,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000180

خانه ای  به متراژ209مترواقع در يزد-يزد-بلوار باهنر،بعداز آذریزدی،بن بست شهید نجاریان،
به قیمت کارشناسی 450,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000185

خانه ای  به متراژ125مترواقع در يزد-يزد-خیابان آذریزدی ،کوچه10
به قیمت کارشناسی 419,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000153

خانه ای  به متراژ250مترواقع در يزد-يزد-میدان امام حسین کوچه جلوه چهارراه سمت راست
به قیمت کارشناسی 500,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000143

خانه ای  به متراژ181مترواقع در يزد-يزد-بلوار طالقانی کوچه شهید هدایتی کوچه16
به قیمت کارشناسی 415,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000139

خانه ای  به متراژ137مترواقع در يزد-يزد-بلوار شهید،عابدی کوچه شهید طالعی
به قیمت کارشناسی 500,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000137

خانه ای  به متراژ140مترواقع در يزد-يزد-بلوار باهنر- اواسط خیابان آذریزدی- سمت چپ
به قیمت کارشناسی 450,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000128

خانه ای  به متراژ140مترواقع در يزد-يزد-آذر یزدی- کوچه 29
به قیمت کارشناسی 450,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:200075

خانه ای  به متراژ360مترواقع در يزد-يزد-میدان معلم، بلوار 17شهریور
به قیمت کارشناسی 470,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:200020

خانه ای  به متراژ209مترواقع در يزد-يزد-آزادشهر، فلکه پنجم
به قیمت کارشناسی 430,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:200016

خانه ای  به متراژ187مترواقع در يزد-يزد-بلوار باهنر، خیابان آذریزدی، ......
به قیمت کارشناسی 450,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:200043

خانه ای  به متراژ118مترواقع در يزد-يزد-بلوار باهنر، خیابان آذریزدی، ...
به قیمت کارشناسی 405,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:200062

خانه ای  به متراژ170مترواقع در يزد-يزد-میدان مدرسی-خیابان هجرت
به قیمت کارشناسی 470,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000121

خانه ای  به متراژ160مترواقع در يزد-يزد-خیابان آذریزدی- کوچه گلها
به قیمت کارشناسی 470,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000118

خانه ای  به متراژ170مترواقع در يزد-يزد-بلوار شهید صدوقی،کوچه دکتر رفیعی
به قیمت کارشناسی 450,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000112

خانه ای  به متراژ304مترواقع در يزد-يزد-خیابان د هم فرودین کوچه 14
به قیمت کارشناسی 470,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:200092