مشاورین املاک یاوری | yavari,yavari8400,8400,yavari real estate,house,melk,amlak,house yavari,zamin,ground,rahn,Mortgages,home,Rent,amlak yavari 8400,amlak yavari,املاک یاوری,مشاورین املاک ,یاوری,مشاورین املاک یاوری8400,ملک ,املاک یاوری,خانه ,خرید خانه دریزد,خرید زمین در یزد,خرید ملک در یزد,خرید مسکن در یزد,فروش خانه در یزد,سپردن ملک,رهن واجاره در یزد,اجاره مبله در یزد,خانه مبله در یزد,فروش زمین در یزد,اجاره خانه,فروش خانه در یزد,سپردن زمین در یزد,زمین,مالک,یاوری84,مشاورین,منزل,منزل فروشی,املاک برتر,مالک,ملوک,قیمت خانه,رهن واجاره

  • با حیوانات مهربان باشید.
  • اسم املاک یاوری به یاوری8400 تغییر پیدا کرد

جستجو با شناسه

نوع ملک
شناسه ملک

آمارسایت

زمینی به متراژ148مترواقع در يزد-يزد-میدان امام علی ، خیابان بدر ،
به قیمت کارشناسی 230,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:1000154

زمینی به متراژ243مترواقع در يزد-يزد-صفائیه میدان سفیران امید ارتش ،پاسداران ،
به قیمت کارشناسی 297,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:1000150

زمینی به متراژ205مترواقع در يزد-يزد-بلواری جمهوری ، کوچه امام حسین یک کیلو متر به جلو ،
به قیمت کارشناسی 266,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:1000149

زمینی به متراژ155مترواقع در يزد-يزد-بلوار باهنر، کوچه ولی عصر،
به قیمت کارشناسی 230,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:1000146

زمینی به متراژ292مترواقع در يزد-يزد-یزد میدان ابوالفضل ، پشت هتل تهرانی ،
به قیمت کارشناسی 290,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:1000144

زمینی به متراژ172مترواقع در يزد-يزد-بلوار باهنر ، خیابان آذریزدی ،
به قیمت کارشناسی 223,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:1000139

زمینی به متراژ218مترواقع در يزد-يزد-بلوار باهنر ،خیابان آذریزدی ،
به قیمت کارشناسی 272,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:1000137

زمینی به متراژ230مترواقع در يزد-يزد-بلوار مدرسی ، پشت دادگستری ،خیابان ابوالفضل ،
به قیمت کارشناسی 270,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:100047

زمینی به متراژ197مترواقع در يزد-يزد-بلوار جمهوری،کوچه مهنور،
به قیمت کارشناسی 220,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:1000129

زمینی به متراژ200مترواقع در يزد-يزد-شهرک طوبی،فاز 2
به قیمت کارشناسی 300,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:1000127

زمینی به متراژ202مترواقع در يزد-يزد-بلوار جمهوری،کوچه اولیا
به قیمت کارشناسی 272,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:1000119

زمینی به متراژ200مترواقع در يزد-يزد-بلوارصدوقی،خیابان آذریزدی،
به قیمت کارشناسی 240,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:1000121

زمینی به متراژ185مترواقع در يزد-يزد-بلوار باهنر،خیابان آذریزدی
به قیمت کارشناسی 220,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:1000112

زمینی به متراژ215مترواقع در يزد-يزد-خیابان آذریزدی،کوچ28
به قیمت کارشناسی 215,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:1000106

زمینی به متراژ204مترواقع در يزد-يزد-بلوار خیر آباد ،کوچه ساندویچی
به قیمت کارشناسی 204,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:100090

زمینی به متراژ180مترواقع در يزد-يزد-بلوار صدوقی،باغ ملی به سمت. باهنر
به قیمت کارشناسی 290,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:100081

زمینی به متراژ190مترواقع در يزد-يزد-خیابان آذر یزدی کوچه 36
به قیمت کارشناسی 210,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:100067

زمینی به متراژ187مترواقع در يزد-يزد-خیابان آذریزدی،کوچه 25 ستاره.....
به قیمت کارشناسی 224,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:100037

زمینی به متراژ292مترواقع در يزد-يزد-بلوار جانباز،انتهای کوچه سنگبری فتوحی،انتهایکوچه....
به قیمت کارشناسی 204,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:100035

زمینی به متراژ241مترواقع در يزد-يزد-خیابان آذریزدی
به قیمت کارشناسی 241,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:100001

زمینی به متراژ240مترواقع در يزد-يزد-خیابان آذریزدی
به قیمت کارشناسی 300,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:100008