مشاورین املاک یاوری | yavari,yavari8400,8400,yavari real estate,house,melk,amlak,house yavari,zamin,ground,rahn,Mortgages,home,Rent,amlak yavari 8400,amlak yavari,املاک یاوری,مشاورین املاک ,یاوری,مشاورین املاک یاوری8400,ملک ,املاک یاوری,خانه ,خرید خانه دریزد,خرید زمین در یزد,خرید ملک در یزد,خرید مسکن در یزد,فروش خانه در یزد,سپردن ملک,رهن واجاره در یزد,اجاره مبله در یزد,خانه مبله در یزد,فروش زمین در یزد,اجاره خانه,فروش خانه در یزد,سپردن زمین در یزد,زمین,مالک,یاوری84,مشاورین,منزل,منزل فروشی,املاک برتر,مالک,ملوک,قیمت خانه,رهن واجاره

  • با توجه به نوسانات چند ماه اخیر شاید بعضی از ملکها تغییر قیمت داشته باشد .

جستجو با شناسه

نوع ملک
شناسه ملک

آمارسایت

زمینی به متراژ160مترواقع در يزد-يزد-خیابان آذریزدی ، پشت املاک یاوری ،
به قیمت کارشناسی 240,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:1000169

زمینی به متراژ145مترواقع در يزد-يزد-بلوار باهنر، اواسط ،خیابان آذریزدی ،
به قیمت کارشناسی 217,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:1000165

زمینی به متراژ148مترواقع در يزد-يزد-میدان امام علی ، خیابان بدر ،
به قیمت کارشناسی 300,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:1000154

زمینی به متراژ205مترواقع در يزد-يزد-بلواری جمهوری ، کوچه امام حسین یک کیلو متر به جلو ،
به قیمت کارشناسی 266,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:1000149

زمینی به متراژ185مترواقع در يزد-يزد-بلوار باهنر، اوآخر خیابان آذریزدی
به قیمت کارشناسی 260,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:1000112

زمینی به متراژ275مترواقع در يزد-يزد-جاده تفت،روبه روی پارک کوهستان،پشت میدان اسب سواری
به قیمت کارشناسی 220,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:100098

زمینی به متراژ200مترواقع در يزد-يزد-خیابان آذریزدی،مثنوی 21
به قیمت کارشناسی 250,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:100080

زمینی به متراژ190مترواقع در يزد-يزد-خیابان آذر یزدی کوچه 36
به قیمت کارشناسی 285,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:100067

زمینی به متراژ220مترواقع در يزد-يزد-اواسط ،خیابان آذریزدی کوچه 16
به قیمت کارشناسی 264,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:100020

زمینی به متراژ240مترواقع در يزد-يزد- اوآخر،خیابان آذریزدی،
به قیمت کارشناسی 300,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:100008