مشاورین املاک یاوری | yavari,yavari8400,8400,yavari real estate,house,melk,amlak,house yavari,zamin,ground,rahn,Mortgages,home,Rent,amlak yavari 8400,amlak yavari,املاک یاوری,مشاورین املاک ,یاوری,مشاورین املاک یاوری8400,ملک ,املاک یاوری,خانه ,خرید خانه دریزد,خرید زمین در یزد,خرید ملک در یزد,خرید مسکن در یزد,فروش خانه در یزد,سپردن ملک,رهن واجاره در یزد,اجاره مبله در یزد,خانه مبله در یزد,فروش زمین در یزد,اجاره خانه,فروش خانه در یزد,سپردن زمین در یزد,زمین,مالک,یاوری84,مشاورین,منزل,منزل فروشی,املاک برتر,مالک,ملوک,قیمت خانه,رهن واجاره

  • با حیوانات مهربان باشید.
  • اسم املاک یاوری به یاوری8400 تغییر پیدا کرد

جستجو با شناسه

نوع ملک
شناسه ملک

آمارسایت

خانه ای  به متراژ1392مترواقع در يزد-يزد-میدان امام علی ، خیابان خیبر کوچه حسینه ولی عصر، کوچه آقا علی عسگری ،
به قیمت کارشناسی 400,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000429

خانه ای  به متراژ300مترواقع در يزد-يزد-آزادشهر ، فلکه دوم ، خیابان ابوریحان ، خیابان فردوس ،
به قیمت کارشناسی 340,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000427

خانه ای  به متراژ116مترواقع در يزد-يزد-بلوار عابدی کوچه صاحب الزمان ،
به قیمت کارشناسی 400,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000423

خانه ای  به متراژ217مترواقع در يزد-يزد-میدان هما فر، خیابان ایمان ،
به قیمت کارشناسی 316,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000418

خانه ای  به متراژ270مترواقع در يزد-يزد-خیابان مطهری، کوچه مسجد مهدیه، کوچه دوم سمت چپ،
به قیمت کارشناسی 400,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000376

خانه ای  به متراژ150مترواقع در يزد-يزد-بلوار طالقانی، کوچه بانک صادرات،
به قیمت کارشناسی 350,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000397

خانه ای  به متراژ230مترواقع در يزد-يزد-دروازه قرآن ، شهرک سپاه،خیابان گلبهار،
به قیمت کارشناسی 340,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000398

خانه ای  به متراژ315مترواقع در يزد-يزد-بلوار آزادگان . کوچه چهارده
به قیمت کارشناسی 330,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000396

خانه ای  به متراژ160مترواقع در يزد-يزد-بلوار پاکنژاد، کوچه چهارده زیتون ،
به قیمت کارشناسی 400,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000380

خانه ای  به متراژ360مترواقع در يزد-يزد- شاهدیه ، نصرت آباد ، بلوار کشاورز،
به قیمت کارشناسی 350,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000379

خانه ای  به متراژ160مترواقع در يزد-يزد-بلوار صدوقی ، خیابان عابدیی ،
به قیمت کارشناسی 380,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000371

خانه ای  به متراژ250مترواقع در يزد-تفت-تفت ، نصر آباد پیش کوه
به قیمت کارشناسی 311,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:250071

خانه ای  به متراژ143مترواقع در يزد-يزد-بلوار باهنر، خیابان آذریزدی ،
به قیمت کارشناسی 360,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000343

خانه ای  به متراژ130مترواقع در يزد-يزد-بلوار باهنر ، خیابان آذریزدی،
به قیمت کارشناسی 400,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000344

خانه ای  به متراژ60مترواقع در يزد-يزد-بلوار خامنه ای کوچه 40
به قیمت کارشناسی 360,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:250068

خانه ای  به متراژ101مترواقع در يزد-يزد-بلوار آزادگان ، خیابان کارتن سازی،
به قیمت کارشناسی 350,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:250069

خانه ای  به متراژ104مترواقع در يزد-يزد-میدان امام علی ، خیابان پارسیان
به قیمت کارشناسی 305,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000334

خانه ای  به متراژ354مترواقع در يزد-يزد-جاده خضر آباد،بریدگی اول
به قیمت کارشناسی 394,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000331

خانه ای  به متراژ133مترواقع در يزد-يزد-میدان همافر خیابان ایمان ، خیابان ارسلان ،
به قیمت کارشناسی 306,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000321

خانه ای  به متراژ134مترواقع در يزد-يزد-بلوار عابدی، کوچه زیتون،
به قیمت کارشناسی 392,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000304

خانه ای  به متراژ170مترواقع در يزد-يزد-بلوار باهنر،خیابان آذریزدی،
به قیمت کارشناسی 400,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000290

خانه ای  به متراژ143مترواقع در يزد-يزد-بلوار باهنر،خیابان آذریزدی،
به قیمت کارشناسی 380,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000287

خانه ای  به متراژ136مترواقع در يزد-يزد-بلوار مدرس،شهرک بهاران،کوچه پائیزان
به قیمت کارشناسی 303,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000278

خانه ای  به متراژ130مترواقع در يزد-يزد-خیابان آذر یزدی ،کوچه 26
به قیمت کارشناسی 400,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000272

خانه ای  به متراژ150مترواقع در يزد-يزد-بلوار دشتی،کوچه39
به قیمت کارشناسی 314,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000131

خانه ای  به متراژ126مترواقع در يزد-يزد-خیابان آذریزدی،فرعی10
به قیمت کارشناسی 370,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:200061

خانه ای  به متراژ115مترواقع در يزد-يزد-بلوار صدوقی ، کوچه مسجد اولیا
به قیمت کارشناسی 400,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:200036

خانه ای  به متراژ120مترواقع در يزد-يزد-بلوار منتظر قائم،کوچه آپارتمان باران
به قیمت کارشناسی 350,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:200034

خانه ای  به متراژ102مترواقع در يزد-يزد-خیابان کاشانی ،کوچه بیمارستان بهمن
به قیمت کارشناسی 370,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:200032

خانه ای  به متراژ420مترواقع در يزد-يزد-آزادشهر ،فلکه سوم،20متری سعدی
به قیمت کارشناسی 301,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:200027

خانه ای  به متراژ140مترواقع در يزد-يزد-بلوار شهید بهشتی ،کوچه سوم
به قیمت کارشناسی 400,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000256

خانه ای  به متراژ328مترواقع در يزد-يزد-امام شهر.بلوار امام حسین،خیابان یاسر
به قیمت کارشناسی 370,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000228

خانه ای  به متراژ154مترواقع در يزد-يزد-میدان همافر، خیابان شفق، کوچه10
به قیمت کارشناسی 345,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000212

خانه ای  به متراژ139مترواقع در يزد-يزد-شهرک امام رضا،خیرآباد،خیابان فرهنگ،کوچه فرهنگی....
به قیمت کارشناسی 320,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000159

خانه ای  به متراژ265مترواقع در يزد-يزد-امامشهر- بلوار رسالت
به قیمت کارشناسی 400,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000127

خانه ای  به متراژ155مترواقع در يزد-يزد-امام شهر، شهرک دانشگاه، خیابان شریف
به قیمت کارشناسی 350,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:200080

خانه ای  به متراژ141مترواقع در يزد-يزد-بلوار باهنر، خیابان آذریزدی
به قیمت کارشناسی 350,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:200017

خانه ای  به متراژ191مترواقع در يزد-يزد-بلوار باهنر، خیابان آذریزدی، ....
به قیمت کارشناسی 400,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:200018

خانه ای  به متراژ168مترواقع در يزد-يزد-میدان همافر، بلوار آزادگان، روبه روی سه راه آزادشهر
به قیمت کارشناسی 400,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:200028

خانه ای نیمه ساز به متراژ134مترواقع در يزد-يزد-بلوار باهنر، خیابان آذریزدی
به قیمت کارشناسی 307,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:200029

خانه ای  به متراژ300مترواقع در يزد-يزد-امام شهر، خیابان سجاد،....
به قیمت کارشناسی 400,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:200042

خانه ای  به متراژ270مترواقع در يزد-يزد-خیابان آذریزدی- بن بست14
به قیمت کارشناسی 400,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000120

خانه ای  به متراژ170مترواقع در يزد-يزد-بلوار خامنه ای،خیابان توحید
به قیمت کارشناسی 360,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000110

خانه ای  به متراژ203مترواقع در يزد-يزد-میدان همافر چهار راه باقریه
به قیمت کارشناسی 355,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000100

خانه ای  به متراژ156مترواقع در يزد-يزد-خرمشاد، روبه روی مسجد تک منارکوچه34
به قیمت کارشناسی 400,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:200094

خانه ای  به متراژ223مترواقع در يزد-يزد-انتهای بلوار رسالت نبش بلوار امام حسین
به قیمت کارشناسی 400,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:200091

خانه ای  به متراژ136مترواقع در يزد-يزد-بلوار باهنر، خیابان آذریزدی، ...
به قیمت کارشناسی 340,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:200064