مشاورین املاک یاوری | yavari,yavari8400,8400,yavari real estate,house,melk,amlak,house yavari,zamin,ground,rahn,Mortgages,home,Rent,amlak yavari 8400,amlak yavari,املاک یاوری,مشاورین املاک ,یاوری,مشاورین املاک یاوری8400,ملک ,املاک یاوری,خانه ,خرید خانه دریزد,خرید زمین در یزد,خرید ملک در یزد,خرید مسکن در یزد,فروش خانه در یزد,سپردن ملک,رهن واجاره در یزد,اجاره مبله در یزد,خانه مبله در یزد,فروش زمین در یزد,اجاره خانه,فروش خانه در یزد,سپردن زمین در یزد,زمین,مالک,یاوری84,مشاورین,منزل,منزل فروشی,املاک برتر,مالک,ملوک,قیمت خانه,رهن واجاره

  • با توجه به نوسانات چند ماه اخیر شاید بعضی از ملکها تغییر قیمت داشته باشد .

جستجو با شناسه

نوع ملک
شناسه ملک

آمارسایت

باغی به متراژ320مترواقع در يزد-مهريز-تنگ چنار، محله حاجی شمس ،
به قیمت کارشناسی 300,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:500042

باغی به متراژ910مترواقع در يزد-تفت-ده بالا ، محله آ محسن
به قیمت کارشناسی 300,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:500043

باغی به متراژ1000مترواقع در يزد-تفت-تفت،علی آباد،سعید آباد،محمد آباد صدری
به قیمت کارشناسی 250,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:500038

باغی به متراژ2020مترواقع در يزد-يزد-چرخاب ،چاه دهستانی
به قیمت کارشناسی 300,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:500037

باغی به متراژ1260مترواقع در يزد-تفت-طزرجان،محله مشیر
به قیمت کارشناسی 240,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:500036

باغی به متراژ600مترواقع در يزد-تفت-ده بالا،تقی آباد
به قیمت کارشناسی 270,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:500003

باغی به متراژ430مترواقع در يزد-مهريز-منشاد،روبروی حسینیه
به قیمت کارشناسی 245,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:500032

باغی به متراژ800مترواقع در يزد-تفت-تفت،ده بالا
به قیمت کارشناسی 240,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:500027

باغی به متراژ840مترواقع در يزد-يزد-سخوید محله محمود حسین
به قیمت کارشناسی 240,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:500022

باغی به متراژ9000مترواقع در يزد-تفت-نصرآباد، مزرعه لای نخود
به قیمت کارشناسی 300,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:500018