مشاورین املاک یاوری | yavari,yavari8400,8400,yavari real estate,house,melk,amlak,house yavari,zamin,ground,rahn,Mortgages,home,Rent,amlak yavari 8400,amlak yavari,املاک یاوری,مشاورین املاک ,یاوری,مشاورین املاک یاوری8400,ملک ,املاک یاوری,خانه ,خرید خانه دریزد,خرید زمین در یزد,خرید ملک در یزد,خرید مسکن در یزد,فروش خانه در یزد,سپردن ملک,رهن واجاره در یزد,اجاره مبله در یزد,خانه مبله در یزد,فروش زمین در یزد,اجاره خانه,فروش خانه در یزد,سپردن زمین در یزد,زمین,مالک,یاوری84,مشاورین,منزل,منزل فروشی,املاک برتر,مالک,ملوک,قیمت خانه,رهن واجاره

  • با توجه به نوسانات چند ماه اخیر شاید بعضی از ملکها تغییر قیمت داشته باشد .

جستجو با شناسه

نوع ملک
شناسه ملک

آمارسایت

باغی به متراژ430مترواقع در يزد-تفت-تفت ، سانیج ، شهرک اداره ثبت ، پشت رستوران باغ سنگی ،
به قیمت کارشناسی 170,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:500041

باغی به متراژ500مترواقع در يزد-يزد-بعد از دروازه قرآن سمت چپ بلوار مهدی
به قیمت کارشناسی 170,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:500039

باغی به متراژ880مترواقع در يزد-تفت-تفت،سانیچ،دره شیر
به قیمت کارشناسی 120,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:500010

باغی به متراژ700مترواقع در يزد-تفت-علی آباد،سعید آباد،علی آباد صدری
به قیمت کارشناسی 160,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:500009

باغی به متراژ5000مترواقع در يزد-يزد-روستای علی آباد،نرسیده به گردنه علی آباد
به قیمت کارشناسی 120,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:500005

باغی به متراژ520مترواقع در يزد-يزد-سانیج،محله باغ کله،کوچه همت
به قیمت کارشناسی 160,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:50001

باغی به متراژ700مترواقع در يزد-تفت-سانیج، کوچه اداره برق
به قیمت کارشناسی 125,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:500030

باغی به متراژ880مترواقع در يزد-يزد-تفت،سانیچ،محله دره شیر.
به قیمت کارشناسی 114,400,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:500029

باغی به متراژ1050مترواقع در يزد-يزد-مهریز بنادک سادات
به قیمت کارشناسی 105,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:500019

باغی به متراژ3200مترواقع در يزد-تفت-نیر، منطقه بالا
به قیمت کارشناسی 160,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:500013

باغی به متراژ1330مترواقع در يزد-تفت-سانیج، محله خواجه ها، .....
به قیمت کارشناسی 150,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:500007