مشاورین املاک یاوری | yavari,yavari8400,8400,yavari real estate,house,melk,amlak,house yavari,zamin,ground,rahn,Mortgages,home,Rent,amlak yavari 8400,amlak yavari,املاک یاوری,مشاورین املاک ,یاوری,مشاورین املاک یاوری8400,ملک ,املاک یاوری,خانه ,خرید خانه دریزد,خرید زمین در یزد,خرید ملک در یزد,خرید مسکن در یزد,فروش خانه در یزد,سپردن ملک,رهن واجاره در یزد,اجاره مبله در یزد,خانه مبله در یزد,فروش زمین در یزد,اجاره خانه,فروش خانه در یزد,سپردن زمین در یزد,زمین,مالک,یاوری84,مشاورین,منزل,منزل فروشی,املاک برتر,مالک,ملوک,قیمت خانه,رهن واجاره

  • با توجه به نوسانات چند ماه اخیر شاید بعضی از ملکها تغییر قیمت داشته باشد .

جستجو با شناسه

نوع ملک
شناسه ملک

آمارسایت

مغازه ای به متراژ66/5مترواقع در يزد-يزد-انتهایی خیابان خیابان آذریزدی ، آن طرف ریل قطار،
به قیمت کارشناسی 172,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:250094

مغازه ای به متراژ72مترواقع در يزد-يزد-آزاد شهر . بین فلکه دوم وسوم . خیابان جانبازان
به قیمت کارشناسی 175,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:250080

مغازه ای به متراژ45مترواقع در يزد-تفت-تفت شهرک ، شهید صدوقی
به قیمت کارشناسی 140,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:250076

مغازه ای به متراژ14مترواقع در يزد-يزد-خیابان ایرانشهر،به سمت مجاهدین
به قیمت کارشناسی 140,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:250075

مغازه ای به متراژ9مترواقع در يزد-يزد-پاساژ ، ستاره ،
به قیمت کارشناسی 180,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:250074

مغازه ای به متراژ70مترواقع در يزد-يزد-آزادشهر ،فلکه دوم ،خیابان ابوریحان ،بیست متری فردوس
به قیمت کارشناسی 180,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:250042

مغازه ای به متراژ68مترواقع در يزد-يزد-آزادشهر،بین فلکه دوم وسوم،20متری جوادالئمه
به قیمت کارشناسی 145,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:250006

مغازه ای به متراژ260مترواقع در يزد-يزد-جاده فرودگاه ،کوچه 67
به قیمت کارشناسی 190,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:250053

مغازه ای به متراژ55مترواقع در يزد-يزد-میدان امام علی ، خیابان پارسائیان ،کوچه کارخانه شیرکبیر
به قیمت کارشناسی 200,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:250051

مغازه ای به متراژ50مترواقع در يزد-يزد-آزادشهر،فلکه پنجم
به قیمت کارشناسی 150,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:250049

مغازه ای به متراژ52مترواقع در يزد-يزد-آزاد شهر،فلکه پنجم،خیابان قائم روبه روی مسجد12امام
به قیمت کارشناسی 150,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:250046

مغازه ای به متراژ45مترواقع در يزد-يزد-قاسم آباد،کوچه انصار
به قیمت کارشناسی 120,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:250044

مغازه ای به متراژ8مترواقع در يزد-يزد-میدان باغ ملی، پاساژ ستاره
به قیمت کارشناسی 160,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:250024

مغازه ای به متراژ27مترواقع در يزد-يزد-خیابان فرخی پاساژ شقایق
به قیمت کارشناسی 130,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:250031

مغازه ای به متراژ215مترواقع در يزد-يزد-خیابان انقلاب خیابان مشیر
به قیمت کارشناسی 125,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:250035