مشاورین املاک یاوری | yavari,yavari8400,8400,yavari real estate,house,melk,amlak,house yavari,zamin,ground,rahn,Mortgages,home,Rent,amlak yavari 8400,amlak yavari,املاک یاوری,مشاورین املاک ,یاوری,مشاورین املاک یاوری8400,ملک ,املاک یاوری,خانه ,خرید خانه دریزد,خرید زمین در یزد,خرید ملک در یزد,خرید مسکن در یزد,فروش خانه در یزد,سپردن ملک,رهن واجاره در یزد,اجاره مبله در یزد,خانه مبله در یزد,فروش زمین در یزد,اجاره خانه,فروش خانه در یزد,سپردن زمین در یزد,زمین,مالک,یاوری84,مشاورین,منزل,منزل فروشی,املاک برتر,مالک,ملوک,قیمت خانه,رهن واجاره

  • telegram.me/amlakyavari8400melk
  • اسم املاک یاوری به یاوری8400 تغییر پیدا کرد

جستجو با شناسه

نوع ملک
شناسه ملک

آمارسایت

خانه ای (طبقه:همکف)به متراژ110مترواقع در يزد-يزد-بلوار صدوقی ، کوچه بهداری سپاه ،
به قیمت رهن 10,000,000تومان به قیمت اجاره 500,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3000328

خانه ای (طبقه:زیر زمین)به متراژ150مترواقع در يزد-يزد-بلوار باهنر کوچه مسلم ابن عقیل
به قیمت رهن 5,000,000تومان به قیمت اجاره 750,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3000330

خانه ای (طبقه:زیر زمین)به متراژ80مترواقع در يزد-يزد-بلوار باهنر ، خیابان آ ذریزدی ،
به قیمت رهن 5,000,000تومان به قیمت اجاره 400,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3000331

خانه ای (طبقه:همکف)به متراژ150مترواقع در يزد-يزد-بلوار آزادگان کوچه زینال مالکی،
به قیمت رهن 2,000,000تومان به قیمت اجاره 500,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3000332

خانه ای (طبقه:3)به متراژ110مترواقع در يزد-يزد-خیابان آذر یزدی .
به قیمت رهن 5,000,000تومان به قیمت اجاره 800,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3000326

خانه ای (طبقه:3)به متراژ80مترواقع در يزد-يزد-بلوار 17 شهریور . 52 متری امام شهر .
به قیمت رهن 2,000,000تومان به قیمت اجاره 400,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3000327

خانه ای (طبقه:بالا)به متراژ113مترواقع در يزد-يزد-بلوار باهنر ، خیابان آذریزدی ،
به قیمت رهن 1,000,000تومان به قیمت اجاره 500,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3000325

خانه ای (طبقه:نیم طبقه)به متراژ140مترواقع در يزد-يزد-خیابان آذر یزدی . کوچه 27
به قیمت رهن 2,000,000تومان به قیمت اجاره 800,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3000320

خانه ای (طبقه:بالا)به متراژ110مترواقع در يزد-يزد-شهرک رزمندگان . خیابان شرافت .
به قیمت رهن 7,000,000تومان به قیمت اجاره 350,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3000321

خانه ای (طبقه:بالا)به متراژ120متر دو بلکسمترواقع در يزد-يزد-انتهایی آذریزدی ،
به قیمت رهن 5,000,000تومان به قیمت اجاره 700,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3000324

خانه ای (طبقه:نیم طبقه)به متراژ150مترواقع در يزد-يزد-میدان امام علی ، شهر ک الهیه
به قیمت رهن 10,000,000تومان به قیمت اجاره 800,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:300323

خانه ای (طبقه:نیم طبقه)به متراژ150مترواقع در يزد-يزد-خیابان آذر یزدی . کوچه ترابی .
به قیمت رهن 5,000,000تومان به قیمت اجاره 650,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3000317

خانه ای (طبقه:بالا)به متراژ120مترواقع در يزد-يزد-میدان همافر . خیابان شفق
به قیمت رهن 5,000,000تومان به قیمت اجاره 650,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3000318

خانه ای (طبقه:زیر زمین)به متراژ100مترواقع در يزد-يزد-میدان همافر . خیابان ایمان .
به قیمت رهن 4,000,000تومان به قیمت اجاره 350,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3000319

خانه ای (طبقه:زیر زمین)به متراژ120مترواقع در يزد-يزد-بلوار باهنر، انتهایی آذریزدی ،
به قیمت رهن 8,000,000تومان به قیمت اجاره 500,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3000314

خانه ای (طبقه:بالا)به متراژ110مترواقع در يزد-يزد-شهرک رزمندگان . خیابان شرافت
به قیمت رهن 7,000,000تومان به قیمت اجاره 400,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3000315

خانه ای (طبقه:زیر زمین)به متراژ180مترواقع در يزد-يزد-میدان همافر ، خیابان شفق ،
به قیمت رهن 2,000,000تومان به قیمت اجاره 750,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3000316

خانه ای (طبقه:بالا)به متراژ70مترواقع در يزد-يزد-خیابان آذریزدی . روبروی آموزشگاه ناصری
به قیمت رهن 10,000,000تومان به قیمت اجاره 0تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3000311

خانه ای (طبقه:زیر زمین)به متراژ57مترواقع در يزد-يزد-خیابان انقلاب . انتهای خیابان کسنویه
به قیمت رهن 2,000,000تومان به قیمت اجاره 300,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3000312

خانه ای (طبقه:همکف)به متراژ150مترواقع در يزد-يزد-خیابان آذر یزدی . کوچه مسجد اولیا
به قیمت رهن 10,000,000تومان به قیمت اجاره 1,000,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3000313

خانه ای (طبقه:بالا)به متراژ110مترواقع در يزد-يزد-خیابان آذریزدی . کوچه 27
به قیمت رهن 12,000,000تومان به قیمت اجاره 380,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3000309

خانه ای (طبقه:بالا)به متراژ120مترواقع در يزد-يزد-بلوار باهنر ، خیابان آذریزدی ،
به قیمت رهن 2,000,000تومان به قیمت اجاره 450,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3000282

خانه ای (طبقه:نیم طبقه)به متراژ100مترواقع در يزد-يزد-قاسم آباد خیابان فروغ ،
به قیمت رهن 20,000,000تومان به قیمت اجاره 20,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3000283

خانه ای (طبقه:نیم طبقه)به متراژ150مترواقع در يزد-يزد-صفائیه ، شهرک گلستان ، بلوار شهیدان اشرف ،
به قیمت رهن 4,000,000تومان به قیمت اجاره 650,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3000284

خانه ای (طبقه:زیر زمین)به متراژ180مترواقع در يزد-يزد-خیابان ، آذریزدی کوچه 17 نرسیده به مسجده اولیا ،
به قیمت رهن 15,000,000تومان به قیمت اجاره 400,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3000289

خانه ای (طبقه:نیم طبقه)به متراژ160مترواقع در يزد-يزد-بلوار باهنر، کوچه ولی عصر ، کوچه ترابی ،
به قیمت رهن 2,000,000تومان به قیمت اجاره 500,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3000290

خانه ای (طبقه:نیم طبقه)به متراژ150مترواقع در يزد-يزد-بلوار باهنر، کوچه ولی عصر ،
به قیمت رهن 5,000,000تومان به قیمت اجاره 800,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3000291

خانه ای (طبقه:زیر زمین)به متراژ200مترواقع در يزد-يزد-صفائیه ، بلوار امامت ، امامت پنجم ،
به قیمت رهن 5,000,000تومان به قیمت اجاره 1,500,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3000292

خانه ای (طبقه:نیم طبقه)به متراژ130مترواقع در يزد-يزد-چهار راه شرکت نفت ، بلوار رسالت
به قیمت رهن 15,000,000تومان به قیمت اجاره 500,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3000279

خانه ای (طبقه:بالا)به متراژ120مترواقع در يزد-يزد-52 متری امام شهر ، بریدگی اول
به قیمت رهن 2,000,000تومان به قیمت اجاره 700,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3000280

خانه ای (طبقه:نیم طبقه)به متراژ80مترواقع در يزد-يزد-خیابان خلیل حسن بیگی ، کوچه هجدهم ،
به قیمت رهن 2,000,000تومان به قیمت اجاره 350,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3000281

خانه ای (طبقه:نیم طبقه)به متراژ200مترواقع در يزد-يزد-میدان امام حسین ، کوچه مسلم ابن عقیل
به قیمت رهن 2,000,000تومان به قیمت اجاره 700,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3000260

خانه ای (طبقه:بالا)به متراژ110مترواقع در يزد-يزد-همافر خیابان ایمان ،
به قیمت رهن 6,000,000تومان به قیمت اجاره 350,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3000262

خانه ای (طبقه:نیم طبقه)به متراژ95مترواقع در يزد-يزد-بلوار صدوقی کوچه گلنار
به قیمت رهن 4,000,000تومان به قیمت اجاره 400,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3000230

خانه ای (طبقه:طبقه بالا)به متراژ120مترواقع در يزد-يزد-بلوار باهنر، خیابان آذریزدی ،
به قیمت رهن 30,000,000تومان به قیمت اجاره 5,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3000220

خانه ای (طبقه:زیر زمین)به متراژ150مترواقع در يزد-يزد-بلوار باهنر،خیابان آذریزدی،
به قیمت رهن 4,000,000تومان به قیمت اجاره 700,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3000161

خانه ای (طبقه:زیرزمین)به متراژ170مترواقع در يزد-يزد-بلوار صدوقی ،کوچه 9
به قیمت رهن 5,000,000تومان به قیمت اجاره 650,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:300007

خانه ای (طبقه:همکف)به متراژ380مترواقع در يزد-يزد-چهارراه مارکار
به قیمت رهن 0تومان به قیمت اجاره 3,000,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3016