مشاورین املاک یاوری | yavari,yavari8400,8400,yavari real estate,house,melk,amlak,house yavari,zamin,ground,rahn,Mortgages,home,Rent,amlak yavari 8400,amlak yavari,املاک یاوری,مشاورین املاک ,یاوری,مشاورین املاک یاوری8400,ملک ,املاک یاوری,خانه ,خرید خانه دریزد,خرید زمین در یزد,خرید ملک در یزد,خرید مسکن در یزد,فروش خانه در یزد,سپردن ملک,رهن واجاره در یزد,اجاره مبله در یزد,خانه مبله در یزد,فروش زمین در یزد,اجاره خانه,فروش خانه در یزد,سپردن زمین در یزد,زمین,مالک,یاوری84,مشاورین,منزل,منزل فروشی,املاک برتر,مالک,ملوک,قیمت خانه,رهن واجاره

  • با حیوانات مهربان باشید.
  • اسم املاک یاوری به یاوری8400 تغییر پیدا کرد

جستجو با شناسه

نوع ملک
شناسه ملک

آمارسایت

خانه ای (طبقه:زیرزمین)به متراژ200مترواقع در يزد-يزد-بلوار صدوقی کوچه مسجد اولیا
به قیمت رهن 25,000,000تومان به قیمت اجاره 200,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3000374

خانه ای (طبقه:زیرزمین)به متراژ90مترواقع در يزد-يزد-بلوار باهنر ، خیابان آذر یزدی ،
به قیمت رهن 10,000,000تومان به قیمت اجاره 300,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3000375

خانه ای (طبقه:زیرزمین)به متراژ90مترواقع در يزد-يزد-میدان همافر ، خیابان شفق ، شفق پنج ،
به قیمت رهن 1,000,000تومان به قیمت اجاره 600,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3000372

خانه ای (طبقه:نیم طبقه)به متراژ140مترواقع در يزد-يزد-بلوار باهنر ، خیابان آذریزدی ،
به قیمت رهن 8,000,000تومان به قیمت اجاره 600,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3000373

خانه ای (طبقه:نیم طبقه)به متراژ140مترواقع در يزد-يزد-بلوار باهنر ، خیابان آ ذریزدی ،
به قیمت رهن 5,000,000تومان به قیمت اجاره 700,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3000366

خانه ای (طبقه:بالا)به متراژ80مترواقع در يزد-يزد-بلوار باهنر ، خیابان آ ذریزدی
به قیمت رهن 1,000,000تومان به قیمت اجاره 450,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3000369

خانه ای (طبقه:بالا)به متراژ120مترواقع در يزد-يزد-بلوار باهنر ، کوچه 23 سمت خرمشاد
به قیمت رهن 15,000,000تومان به قیمت اجاره 350,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3000365

خانه ای (طبقه:زیرزمین)به متراژ90مترواقع در يزد-يزد-بلوار آزادگان کوچه شماره 14
به قیمت رهن 2,000,000تومان به قیمت اجاره 300,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3000362

خانه ای (طبقه:زیرزمین)به متراژ100مترواقع در يزد-يزد-بلوار باهنر، خیابان آذریزدی ،
به قیمت رهن 4,000,000تومان به قیمت اجاره 600,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3000363

خانه ای (طبقه:همکف)به متراژ100مترواقع در يزد-يزد-میدان صنعت ، خیابان همیشه بهار ،
به قیمت رهن 3,000,000تومان به قیمت اجاره 500,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3000359

خانه ای (طبقه:بالا)به متراژ95مترواقع در يزد-يزد-بلوار باهنر ، کوچه نور بالا،
به قیمت رهن 3,000,000تومان به قیمت اجاره 500,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3000358

خانه ای (طبقه:زیرزمین)به متراژ90مترواقع در يزد-يزد-بلوار جوکار، کوچه شهید جواد پارسیان ،
به قیمت رهن 4,000,000تومان به قیمت اجاره 400,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3000356

خانه ای (طبقه:نیم طبقه)به متراژ200مترواقع در يزد-يزد-بلوار باهنر، خیابان آ ذریزدی،
به قیمت رهن 5,000,000تومان به قیمت اجاره 700,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3000357

خانه ای (طبقه:بالا)به متراژ180مترواقع در يزد-يزد-بلوار صدوقی ، انتهایی کوچه نه ،
به قیمت رهن 50,000,000تومان به قیمت اجاره 5,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3000350

خانه ای (طبقه:بالا)به متراژ30مترواقع در يزد-يزد-خیابان آذریزدی کوچه 29
به قیمت رهن 1,000,000تومان به قیمت اجاره 300,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3000351

خانه ای (طبقه:زیرزمین)به متراژ100مترواقع در يزد-يزد-کوی سارا ، بن بست نیلوفر،
به قیمت رهن 2,000,000تومان به قیمت اجاره 430,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3000352

خانه ای (طبقه:بالا)به متراژ170مترواقع در يزد-يزد-بلوار 17 شهریور کوچه آ موز ش پرورش،
به قیمت رهن 5,000,000تومان به قیمت اجاره 750,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3000355

خانه ای (طبقه:بالا)به متراژ130مترواقع در يزد-يزد-بلوار باهنر ، خیابان آذریزدی ،
به قیمت رهن 5,000,000تومان به قیمت اجاره 650,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3000344

خانه ای (طبقه:زیرزمین)به متراژ120مترواقع در يزد-يزد-بلوار باهنر ، خیابان آ ذریزدی ،
به قیمت رهن 3,000,000تومان به قیمت اجاره 500,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3000346

خانه ای (طبقه:زیر زمین)به متراژ130مترواقع در يزد-يزد-میدان امام حسین . کوچه شیلات
به قیمت رهن 3,000,000تومان به قیمت اجاره 500,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3000340

خانه ای (طبقه:بالا)به متراژ120مترواقع در يزد-يزد-میدان همافر خیابان شفق .
به قیمت رهن 30,000,000تومان به قیمت اجاره 0تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3000341

خانه ای (طبقه:بالا)به متراژ140مترواقع در يزد-يزد-بلوار طالقانی . کوچه شهید هدایتی
به قیمت رهن 3,000,000تومان به قیمت اجاره 550,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3000336

خانه ای (طبقه:نیم طبقه+همکف +بالا)به متراژ320درسه طبقهمترواقع در يزد-يزد-بلوار پاکنژاد شمالی ، سوانح سوختگی ،
به قیمت رهن 10,000,000تومان به قیمت اجاره 3,000,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3000335

خانه ای (طبقه:زیر زمین)به متراژ150مترواقع در يزد-يزد-بلوار باهنر کوچه مسلم ابن عقیل
به قیمت رهن 5,000,000تومان به قیمت اجاره 750,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3000330

خانه ای (طبقه:زیر زمین)به متراژ80مترواقع در يزد-يزد-بلوار باهنر ، خیابان آ ذریزدی ،
به قیمت رهن 6,000,000تومان به قیمت اجاره 400,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3000331

خانه ای (طبقه:بالا)به متراژ113مترواقع در يزد-يزد-بلوار باهنر ، خیابان آذریزدی ،
به قیمت رهن 3,000,000تومان به قیمت اجاره 630,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3000325

خانه ای (طبقه:نیم طبقه)به متراژ150مترواقع در يزد-يزد-میدان امام علی ، شهر ک الهیه
به قیمت رهن 10,000,000تومان به قیمت اجاره 800,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:300323

خانه ای (طبقه:نیم طبقه)به متراژ150مترواقع در يزد-يزد-خیابان آذر یزدی . کوچه ترابی .
به قیمت رهن 5,000,000تومان به قیمت اجاره 650,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3000317

خانه ای (طبقه:بالا)به متراژ70مترواقع در يزد-يزد-خیابان آذریزدی . روبروی آموزشگاه ناصری
به قیمت رهن 10,000,000تومان به قیمت اجاره 0تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3000311

خانه ای (طبقه:زیر زمین)به متراژ180مترواقع در يزد-يزد-خیابان ، آذریزدی کوچه 17 نرسیده به مسجده اولیا ،
به قیمت رهن 15,000,000تومان به قیمت اجاره 400,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3000289

خانه ای (طبقه:زیر زمین)به متراژ200مترواقع در يزد-يزد-صفائیه ، بلوار امامت ، امامت پنجم ،
به قیمت رهن 5,000,000تومان به قیمت اجاره 1,500,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3000292

خانه ای (طبقه:نیم طبقه)به متراژ200مترواقع در يزد-يزد-میدان امام حسین ، کوچه مسلم ابن عقیل
به قیمت رهن 2,000,000تومان به قیمت اجاره 700,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3000260

خانه ای (طبقه:نیم طبقه)به متراژ95مترواقع در يزد-يزد-بلوار صدوقی کوچه گلنار
به قیمت رهن 4,000,000تومان به قیمت اجاره 400,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3000230

خانه ای (طبقه:طبقه بالا)به متراژ120مترواقع در يزد-يزد-بلوار باهنر، خیابان آذریزدی ،
به قیمت رهن 30,000,000تومان به قیمت اجاره 5,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3000220

خانه ای (طبقه:زیرزمین)به متراژ170مترواقع در يزد-يزد-بلوار صدوقی ،کوچه 9
به قیمت رهن 5,000,000تومان به قیمت اجاره 650,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:300007

خانه ای (طبقه:همکف)به متراژ380مترواقع در يزد-يزد-چهارراه مارکار
به قیمت رهن 0تومان به قیمت اجاره 3,000,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3016