مشاورین املاک یاوری | yavari,yavari8400,8400,yavari real estate,house,melk,amlak,house yavari,zamin,ground,rahn,Mortgages,home,Rent,amlak yavari 8400,amlak yavari,املاک یاوری,مشاورین املاک ,یاوری,مشاورین املاک یاوری8400,ملک ,املاک یاوری,خانه ,خرید خانه دریزد,خرید زمین در یزد,خرید ملک در یزد,خرید مسکن در یزد,فروش خانه در یزد,سپردن ملک,رهن واجاره در یزد,اجاره مبله در یزد,خانه مبله در یزد,فروش زمین در یزد,اجاره خانه,فروش خانه در یزد,سپردن زمین در یزد,زمین,مالک,یاوری84,مشاورین,منزل,منزل فروشی,املاک برتر,مالک,ملوک,قیمت خانه,رهن واجاره

  • telegram.me/amlakyavari8400melk
  • اسم املاک یاوری به یاوری8400 تغییر پیدا کرد

جستجو با شناسه

نوع ملک
شناسه ملک

آمارسایت

خانه ای (طبقه:نیم طبقه)به متراژ200مترواقع در يزد-يزد-میدان امام حسین ، کوچه مسلم ابن عقیل
به قیمت رهن 2,000,000تومان به قیمت اجاره 700,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3000260

خانه ای (طبقه:نیم طبقه)به متراژ160مترواقع در يزد-يزد-میدان امام علی ، خیابان بدر ، کوچه هلال ،
به قیمت رهن 27,000,000تومان به قیمت اجاره 1,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3000261

خانه ای (طبقه:بالا)به متراژ110مترواقع در يزد-يزد-همافر خیابان ایمان ،
به قیمت رهن 6,000,000تومان به قیمت اجاره 350,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3000262

خانه ای (طبقه:زیر زمین)به متراژ140مترواقع در يزد-يزد-بلوار باهنر ، کوچه نور بالا ،
به قیمت رهن 2,000,000تومان به قیمت اجاره 400,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3000244

خانه ای (طبقه:بالا)به متراژ110مترواقع در يزد-يزد-بلوار باهنر، خیابان آذریزدی ،
به قیمت رهن 5,000,000تومان به قیمت اجاره 400,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3000245

خانه ای (طبقه:همکف وبالا)به متراژ120مترواقع در يزد-يزد-میدان ابوذر ، پشت انتقال خون ،
به قیمت رهن 10,000,000تومان به قیمت اجاره 1,100,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3000246

خانه ای (طبقه:زیر زمین)به متراژ90مترواقع در يزد-يزد-بلوار باهنر ، خیابان آذریزدی ،
به قیمت رهن 5,000,000تومان به قیمت اجاره 450,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3000247

خانه ای (طبقه:زیر زمین)به متراژ130مترواقع در يزد-يزد-بلوار باهنر، خیابان آذریزدی ،
به قیمت رهن 6,000,000تومان به قیمت اجاره 500,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3000241

خانه ای (طبقه:زیر زمین)به متراژ140مترواقع در يزد-يزد-خیابان خلیل حسن بیگی
به قیمت رهن 10,000,000تومان به قیمت اجاره 400,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3000231

خانه ای (طبقه:بالا)به متراژ45مترواقع در يزد-يزد-17 شهریور، چهارراه عابدی ،
به قیمت رهن 2,000,000تومان به قیمت اجاره 400,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3000227

خانه ای (طبقه:نیم طبقه)به متراژ95مترواقع در يزد-يزد-بلوار صدوقی کوچه گلنار
به قیمت رهن 4,000,000تومان به قیمت اجاره 400,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3000230

خانه ای (طبقه:طبقه بالا)به متراژ120مترواقع در يزد-يزد-بلوار باهنر، خیابان آذریزدی ،
به قیمت رهن 30,000,000تومان به قیمت اجاره 5,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3000220

خانه ای (طبقه:بالا)به متراژ100مترواقع در يزد-يزد-میدان ابوالفضل ، کوچه شماره یک
به قیمت رهن 5,000,000تومان به قیمت اجاره 500,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3000218

خانه ای (طبقه:بالا)به متراژ120مترواقع در يزد-يزد-خیابان فروغ ،کوچه انصار
به قیمت رهن 2,000,000تومان به قیمت اجاره 450,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3000216

خانه ای (طبقه:نیم طبقه)به متراژ117مترواقع در يزد-يزد-میدان امام علی کوچه سنگبری فتوحی ،
به قیمت رهن 25,000,000تومان به قیمت اجاره 5,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3000192

خانه ای (طبقه:بالا)به متراژ150مترواقع در يزد-يزد-بلوار باهنر ، خیابان آذریزدی ،
به قیمت رهن 3,000,000تومان به قیمت اجاره 850,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3000193

خانه ای (طبقه:نیم طبقه)به متراژ150مترواقع در يزد-يزد-بلوار باهنر ،کوچه ولی عصر ،
به قیمت رهن 3,000,000تومان به قیمت اجاره 500,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3000191

خانه ای (طبقه:زیر زمین)به متراژ200مترواقع در يزد-خاتم-خیابان خلیل حسن بیگی ،
به قیمت رهن 2,000,000تومان به قیمت اجاره 600,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3000181

خانه ای (طبقه:همکف)به متراژ110مترواقع در يزد-يزد-بلوار باهنر،خیابان آذریزدی
به قیمت رهن 25,000,000تومان به قیمت اجاره 50,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3000183

خانه ای (طبقه:بالا)به متراژ150مترواقع در يزد-يزد-شهرک دانشگاه،طوبی شرقی،
به قیمت رهن 3,000,000تومان به قیمت اجاره 700,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3000175

خانه ای (طبقه:همکف)به متراژ120مترواقع در يزد-يزد-بلوار آزادگان کوچه 32
به قیمت رهن 20,000,000تومان به قیمت اجاره 250,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3000172

خانه ای (طبقه:زیر زمین)به متراژ110مترواقع در يزد-يزد-بلوار باهنر،کوچه مسلم بن عقیل
به قیمت رهن 1,000,000تومان به قیمت اجاره 500,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3000169

خانه ای (طبقه:زیر زمین)به متراژ150مترواقع در يزد-يزد-بلوار باهنر،خیابان آذریزدی،
به قیمت رهن 4,000,000تومان به قیمت اجاره 700,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3000161

خانه ای (طبقه:همکف)به متراژ250مترواقع در يزد-يزد-خیابان ایمان،کوچه زحمتکش
به قیمت رهن 5,000,000تومان به قیمت اجاره 700,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3000152

خانه ای (طبقه:همکف)به متراژ60مترواقع در يزد-يزد-بلوار جانباز ،پشت کارواش کوهستان
به قیمت رهن 6,000,000تومان به قیمت اجاره 50,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3000148

خانه ای (طبقه:زیرزمین)به متراژ170مترواقع در يزد-يزد-بلوار صدوقی ،کوچه 9
به قیمت رهن 5,000,000تومان به قیمت اجاره 650,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:300007

خانه ای (طبقه:همکف)به متراژ380مترواقع در يزد-يزد-چهارراه مارکار
به قیمت رهن 0تومان به قیمت اجاره 3,000,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3016