مشاورین املاک یاوری | yavari,yavari8400,8400,yavari real estate,house,melk,amlak,house yavari,zamin,ground,rahn,Mortgages,home,Rent,amlak yavari 8400,amlak yavari,املاک یاوری,مشاورین املاک ,یاوری,مشاورین املاک یاوری8400,ملک ,املاک یاوری,خانه ,خرید خانه دریزد,خرید زمین در یزد,خرید ملک در یزد,خرید مسکن در یزد,فروش خانه در یزد,سپردن ملک,رهن واجاره در یزد,اجاره مبله در یزد,خانه مبله در یزد,فروش زمین در یزد,اجاره خانه,فروش خانه در یزد,سپردن زمین در یزد,زمین,مالک,یاوری84,مشاورین,منزل,منزل فروشی,املاک برتر,مالک,ملوک,قیمت خانه,رهن واجاره

  • telegram.me/amlakyavari8400melk
  • اسم املاک یاوری به یاوری8400 تغییر پیدا کرد

جستجو با شناسه

نوع ملک
شناسه ملک

آمارسایت

مغازه ای (طبقه:همکف)به متراژ180مترواقع در يزد-يزد-بلوار جانباز، روبه روی پمپ بنزین
به قیمت رهن 2,000,000تومان به قیمت اجاره 700,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:350080

مغازه ای (طبقه:زیر زمین)به متراژ70مترواقع در يزد-يزد-میدان همافر . خیابان شفق.
به قیمت رهن 5,000,000تومان به قیمت اجاره 500,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:350079

مغازه ای (طبقه:همکف )به متراژ70مترواقع در يزد-يزد-خیابان کارتن سازی
به قیمت رهن 2,000,000تومان به قیمت اجاره 850,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:350076

مغازه ای (طبقه:زیر زمین )به متراژ130مترواقع در يزد-يزد-بلوار باهنر .بعد از کوچه حسینیه خرمشاد.
به قیمت رهن 2,000,000تومان به قیمت اجاره 700,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:350078

مغازه ای (طبقه:همکف)به متراژ40مترواقع در يزد-يزد-میدان ابوالفضل ، اول بلولر جا نباز ،
به قیمت رهن 7,000,000تومان به قیمت اجاره 460,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:350075

مغازه ای (طبقه:همکف)به متراژ135مترواقع در يزد-يزد-میدان همافر . اول خیابان ایمان
به قیمت رهن 3,000,000تومان به قیمت اجاره 650,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:350073

مغازه ای (طبقه:بالا)به متراژ60مترواقع در يزد-يزد-یزد ، بلوار باهنر ،
به قیمت رهن 2,000,000تومان به قیمت اجاره 450,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:350071

مغازه ای (طبقه:زیر زمین)به متراژ40مترواقع در يزد-يزد-پاکنژاد ، بعد از جابرابن حیان ،
به قیمت رهن 1,000,000تومان به قیمت اجاره 200,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:350069

مغازه ای (طبقه:همکف)به متراژ70مترواقع در يزد-يزد-میدان همافر . خیابان ایمان
به قیمت رهن 5,000,000تومان به قیمت اجاره 650,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:350067

مغازه ای (طبقه:نیم طبقه)به متراژ70مترواقع در يزد-يزد-میدان همافر . کوچه دارو پخش
به قیمت رهن 2,000,000تومان به قیمت اجاره 300,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:350068

مغازه ای (طبقه:همکف)به متراژ900مترواقع در يزد-يزد-بلوار امیر کبیر . از طرف سه راه تعاون
به قیمت رهن 100,000,000تومان به قیمت اجاره 15,000,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:350066

مغازه ای (طبقه:همکف و زیرزمین وبالا)به متراژ100زیرزمین 100همکف و طبقه بالا 60مترمترواقع در يزد-يزد-بلوار باهنر ، خیابان آذریزدی ،
به قیمت رهن 10,000,000تومان به قیمت اجاره 1,300,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:350063

مغازه ای (طبقه:همکف و زیرزمین )به متراژ100زیرزمین 100همکف و طبقه بالا 60مترمترواقع در يزد-يزد-بلوار باهنر ، خیابان آذریزدی ،
به قیمت رهن 10,000,000تومان به قیمت اجاره 1,300,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:350064

مغازه ای (طبقه:همکف)به متراژ40مترواقع در يزد-يزد-بلوار کوثر ، خیابان راه آهن ،
به قیمت رهن 2,000,000تومان به قیمت اجاره 300,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:350062

مغازه ای (طبقه:همکف)به متراژ115مترواقع در يزد-يزد-میدان امام حسین ،بلوار کوثر
به قیمت رهن 20,000,000تومان به قیمت اجاره 2,000,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:350059

مغازه ای (طبقه:همکف)به متراژ100مترواقع در يزد-يزد-صفائیه ، انتهائی بلوار شهیدان اشرف
به قیمت رهن 60,000,000تومان به قیمت اجاره 0تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:350047

مغازه ای (طبقه:همکف و زیرزمین )به متراژ110مترواقع در يزد-يزد-پشت زندان ، شهر ک مشاغل
به قیمت رهن 5,000,000تومان به قیمت اجاره 1,000,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:350048

مغازه ای (طبقه:همکف)به متراژ40مترواقع در يزد-يزد-بلوارخامنه ای کوچه 40 به سمت فروغه
به قیمت رهن 3,000,000تومان به قیمت اجاره 450,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:350046

مغازه ای (طبقه:همکف و زیرزمین وبالا)به متراژ70مترواقع در يزد-يزد-بلوار دهه فجر، نرسیده به امام زاده شنبه ،
به قیمت رهن 5,000,000تومان به قیمت اجاره 1,100,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:350044

مغازه ای (طبقه:همکف)به متراژ25مترواقع در يزد-يزد-17 شهریور ، چهارراه عابدی
به قیمت رهن 2,000,000تومان به قیمت اجاره 350,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:350042

مغازه ای (طبقه:همکف)به متراژ45مترواقع در يزد-يزد-میدان امام حسین ،بلوار شهید بهشتی
به قیمت رهن 10,000,000تومان به قیمت اجاره 2,000,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:350039

مغازه ای (طبقه:)به متراژ90مترواقع در يزد-يزد-انتهائی بلوار رسالت ،بلوار یاسمن
به قیمت رهن 3,000,000تومان به قیمت اجاره 500,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:350037

مغازه ای (طبقه:همکف)به متراژ130مترواقع در يزد-يزد-بلوار باهنر ،خیابان آذریزدی،
به قیمت رهن 3,000,000تومان به قیمت اجاره 850,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:350035

مغازه ای (طبقه:بالا)به متراژ60مترواقع در يزد-يزد-انتهای خیابان آذریزدی،
به قیمت رهن 1,000,000تومان به قیمت اجاره 350,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:350034

مغازه ای (طبقه:همکف)به متراژ70مترواقع در يزد-يزد-انتهای خیابان آذریزدی،خیابان استاد چیتی،
به قیمت رهن 2,000,000تومان به قیمت اجاره 450,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:350032

مغازه ای (طبقه:همکف)به متراژ60مترواقع در يزد-يزد-خیابان اسکان
به قیمت رهن 2,000,000تومان به قیمت اجاره 450,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:350029

مغازه ای (طبقه:همکف)به متراژ100مترواقع در يزد-يزد-انتهای خیابان آذریزدی،روبه روی فروشگاه مجلسی
به قیمت رهن 5,000,000تومان به قیمت اجاره 500,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:350027

مغازه ای (طبقه:)به متراژ2000مترواقع در انتخاب استان-none-جاده کمر بندی،جنب شرکت فولاد یزد
به قیمت رهن 30,000,000تومان به قیمت اجاره 1,200,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:350025

مغازه ای (طبقه:همکف)به متراژ150مترواقع در يزد-يزد-خیابان ایمان
به قیمت رهن 10,000,000تومان به قیمت اجاره 1,000,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:350024

مغازه ای (طبقه:همکف)به متراژ100مترواقع در يزد-يزد-میدان مدرسی ،خیابان هجرت
به قیمت رهن 5,000,000تومان به قیمت اجاره 300,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:350023

مغازه ای (طبقه:همکف)به متراژ70مترواقع در يزد-يزد-انتهای آذریزدی ،جنب نانوائی
به قیمت رهن 2,000,000تومان به قیمت اجاره 400,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:350020

مغازه ای (طبقه:همکف وزیرزمین)به متراژ100مترواقع در يزد-يزد-انتهای خیابان آذریزدی،روبه روی نانوائی
به قیمت رهن 4,000,000تومان به قیمت اجاره 750,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:350018

مغازه ای (طبقه:همکف)به متراژ90مترواقع در يزد-يزد-بلوار 22بهمن
به قیمت رهن 120,000,000تومان به قیمت اجاره 3,000,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:350019

مغازه ای (طبقه:همکف)به متراژ80مترواقع در يزد-يزد-خیابان استاد چیتی،پاین تراز نانوائی
به قیمت رهن 2,000,000تومان به قیمت اجاره 500,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:350017

مغازه ای (طبقه:همکف وزیرزمین)به متراژ320مترواقع در يزد-يزد-بلوار پاکنژاد،سه راه حکمیان،
به قیمت رهن 5,000,000تومان به قیمت اجاره 6,000,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:350016

مغازه ای (طبقه:زیرزمین)به متراژ65مترواقع در يزد-يزد-میدان همافر،خیابان شفق
به قیمت رهن 8,000,000تومان به قیمت اجاره 200,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:350014

مغازه ای (طبقه:همکف)به متراژ58مترواقع در يزد-يزد-میدان دانش آموز،بلوار فردوس،
به قیمت رهن 50,000,000تومان به قیمت اجاره 0تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:350015

مغازه ای (طبقه:همکف)به متراژ25مترواقع در يزد-يزد-بلوار صدوقی ،جنب مجتمع تجاری زیتون
به قیمت رهن 5,000,000تومان به قیمت اجاره 1,100,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:350013

مغازه ای (طبقه:زیرزمین)به متراژ70مترواقع در يزد-يزد-بلوار صدوقی،جنب مجتمع تجاری زیتون
به قیمت رهن 5,000,000تومان به قیمت اجاره 550,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:350011

مغازه ای (طبقه:همکف)به متراژ55مترواقع در يزد-يزد-انتهای52متری امام شهر نرسیده به میدان احسان
به قیمت رهن 5,000,000تومان به قیمت اجاره 500,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:350008

مغازه ای (طبقه:همکف)به متراژ40مترواقع در يزد-يزد-ابتدائی بلوار جانباز،
به قیمت رهن 2,000,000تومان به قیمت اجاره 500,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:350005

مغازه ای (طبقه:همکف)به متراژ40مترواقع در يزد-يزد-میدان همافر،خیابان استاد چیتی
به قیمت رهن 2,000,000تومان به قیمت اجاره 300,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:350003

مغازه ای (طبقه:بالا)به متراژ140مترواقع در يزد-يزد-بلوار با هنر
به قیمت رهن 4,000,000تومان به قیمت اجاره 800,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3603

مغازه ای (طبقه:بالا)به متراژ70مترواقع در يزد-يزد-بلوار باهنر
به قیمت رهن 4,000,000تومان به قیمت اجاره 700,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3604

مغازه ای (طبقه:همکف)به متراژ300مترواقع در يزد-يزد-جاده فرودگاه ،پشت نمایندگی سایپا
به قیمت رهن 2,000,000تومان به قیمت اجاره 1,300,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3602

مغازه ای (طبقه:همکف)به متراژ50مترواقع در يزد-يزد-خیابان عابدی
به قیمت رهن 2,000,000تومان به قیمت اجاره 400,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3600

مغازه ای (طبقه:همکف)به متراژ100مترواقع در يزد-يزد-خیابان آذر یزدی
به قیمت رهن 2,000,000تومان به قیمت اجاره 800,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3598

مغازه ای (طبقه:)به متراژ700مترواقع در يزد-يزد-صفائیه، خیابان وزیری
به قیمت رهن 10,000,000تومان به قیمت اجاره 3,000,000تومان اجاره داده می شود

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:3588