کدملک قیمت فروش شماره تماس
500014 2,600,000,000 تومان 035-38410200
035-38410400
نوع کاربری متراژ قیمت هر متر نوع سند
باغ 20000 100000 شش دانگ
پروانه نحوه انتقال تعداد کنتور آب تعداد کنتور برق
ندارد قطعی دارد قنات ندارد
آدرس ملك نیر - منطقه بالای نیر