کدملک قيمت فروش شماره تماس
2500633 40,000,000 تومان 035-38410200
035-38410400
در صورتی که ملک، موردعلاقه شماست کد ملک را بخاطر بسپارید.
کاربری متراژ موقعیت زیربنا
تجاری 16 32
سند تعدادکنتورآب تعداد خط تلفن
شش دانگ 1 1
پروانه نحوه انتقال
ندارد قطعی
مشخصات طبقه زیرزمین
مشخصات طبقه همکف
مشخصات طبقه بالا
آدرس ملك یزد - انتهای کوچه برخوردار