کدملک قيمت فروش شماره تماس
2500632 2,150,000 تومان 035-38410200
035-38410400
در صورتی که ملک، موردعلاقه شماست کد ملک را بخاطر بسپارید.
کاربری متراژ تعدادطبقات موقعیت زیربنا
تجاری 72 3 دونبش 235
سند موقعیت کوچه تعدادکنتورآب تعدادکنتوربرق فاضلاب
شش دانگ اصلی 2 1 خانگی
نحوه انتقال نوع ساخت چند سال ساخت سقف آسانسور
قطعی اسکلت 1399 تیرچه آماده نصب آسانسور
مشخصات طبقه زیرزمین
مشخصات طبقه همکف
مشخصات طبقه بالا
توضیحات سه طبقه سقف زده شده
آدرس ملك بلوار فظیلت