کدملک قیمت فروش شماره تماس
150087 770,000,000 تومان 035-37268400
035-37268200
نوع کاربری متراژ عرض(بر) قیمت هر متر موقعیت کوچه عرض کوچه نوع سند
تجاری 70 8 11000000 اصلی 30 شش دانگ
نحوه انتقال تعداد کنتور آب تعداد کنتور برق تعداد کنتور گاز تعداد خط تلفن
قطعی 1 1 1 0
آدرس ملك بر بلوار صدوقی