کدملک قیمت فروش شماره تماس
150019 400,000,000 تومان 035-38206395
105 الي 09905455100
نوع کاربری متراژ عرض(بر) قیمت هر متر موقعیت کوچه عرض کوچه نوع سند
تجاری 400 10/6 1000000 دررو 10 مشاع
نحوه انتقال تعداد کنتور آب تعداد کنتور برق
وکالتی 1 1
آدرس ملك بلوار کوثر ، خیابان گلشن